3-هیدروکسی ...

در این صفحه تعداد 70 مقاله تخصصی درباره 3-هیدروکسی ... که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI 3-هیدروکسی ... (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; 3-HAA; 3-hydroxyanthranilic acid; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 5-HT; 5-hydroxytryptamine (serotonin); BBB; blood brain barrier; ACMSD; 2-amino-3-carboxymuconate-6-semialdehy dedecarboxylase; CES-D; center for epidemiology scale-depression; CHAID; Chi-square
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; KP; kynurenine pathway; IDO; indoleamine 2,3-dioxygenase; TDO2; tryptophan 2,3 dioxygenase (gene); TDO; tryptophan 2,3 dioxygenase (enzyme); KAT; kynurenine aminotransferase; KMO; kynurenine monooxigenase; Trp; tryptophan; KYN; L-kynurenine; KYNA; kynuren
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; 1-MT; 1-methyltryptophan; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 5-HT; serotonin; 5-HTP; 5-hydroxy-l-tryptophan; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleatic acid; ACTH; adrenocorticotrophic hormone; AADC; aromatic l-amino acid descarboxylase; AA-NAT; aralkylamine N-acetyltransferase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 3-NP; 3-nitropropionic acid; 6−OHDA; 6-hydroxidopamine; AADC; aromatic amino acid decarboxylase; ACA; anterior cerebral artery; ADP; adenosine-5′-diphosphate; ALDH; aldehyde dehydrogenases; ALS; amyotrophic lateral sclerosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleactic acid; 5-HT; serotonin; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FO; fish oil; IDO; indoleamine-2,3-dioxygenase; IFN-γ; interferon-γ; IL-1β; interleukin-1β; IL-6; interleukin-6; KAT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; AA; anthranilic acid; EMCV; encephalomyocarditis virus; IDO; indoleamine 2,3-dioxygenase; KA; kynurenic acid; KMO; kynurenine 3-monooxygenase; KP; kynurenine pathway; KYN; kynurenine; TRP; tryptophan; Kynurenine 3-monooxygenase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; Albumin; Glucose; Indoleamine 2,3-dioxygenase; Non-esterified fatty acids; Tryptophan 2,3-dioxygenase; 3-HK; 3-Hydroxykynurenine; 3-HAA; 3-hydroxyanthranilic acid; 5-HT; 5-hydroxytryptamine or serotonin; IDO; Indoleamine 2,3-dioxygenase; KA; kynurenic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; A; Amygdala; ACMSD; 2-amino-3-carboxymuconate-6-semialdehyde decarboxylase; AD; Alzheimer's disease; AD; Anterodorsal nucleus (Thalamus); α-syn; Alpha-synuclein; CCL2; Chemokine (CC motif) ligand 2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; Metabolomics; Lens; Cataract; Antioxidants; UV filters; Aging; 2OH-butyrate; 2-hydroxy-butyrate; 2OH-3Me-butyrate; 2-hydroxy-3-methyl-butyrate; 3OHKN; 3-hydroxykynurenine; 3OHKG; 3-hydroxykynurenine O-β-D-glucoside; AABA; α-aminobutyrate; ADP; adenosine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; MDD; major depressive disorder; PIC; proinflammatory cytokine; AIC; anti-inflammatory cytokine; HC; hippocampus; LTP; long term potentiation; HPA; hypothalamus-pituitary-adrenal; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; QA; quinolinic acid; IDO; indoleamine-2,3-dioxyge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; Major depressive disorder; Oxidative and nitrosative stress; Kynurenine; Aryl hydrocarbon; Immune-inflammation; Mitochondria; Pathophysiology; Melatonin; Treatment; Classification; Cognition; 3-OH-ANA; 3-hydroxyanthranillic acid; 3-OH-Kyn; 3-hydroxykynure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; BPnd; non-displacable binding potential; CG; cingulate cortex; CP; caudate putamen; CT; computed tomography; Ctrl; control; Ctrl-PBO; placebo-treated control cohort; Ctrl-NAc; NAc-treated control cohort; FOV; field of view; GSH; glutathion; HC; hippocampu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; 3-HAA; 3-hydroxyanthranilic acid; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; AA; anthranilic acid; AFM; arylformamidase; CIA; collagen induced arthritis; HAAO; 3-hydroxyanthranilate 3,4 dioxygenase; HPLC; high pressure liquid chromatography; IDO; indoleamine 2,3 dioxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; HD; Huntington's disease; Ido1; indoleamine 2,3-dioxygenase (gene); Tdo2; tryptophan 2,3-dioxygenase (gene); Ido2; indoleamine 2,3-dioxygenase 2 (gene); KP; kynurenine pathway; SP; serotonin pathway; Kyn; kynurenine; LC-MS/MS; liquid chromatography tandem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; CNS; central nervous system; dMCA; distal middle cerebral artery; dMCAO; distal middle cerebral artery occlusion; EEG; electroencephalography; I/H; ischemic/hypoxic; KYNA; kynurenic acid; L-KYNs; L-kynurenine sulfate; NDS; norma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; PDE; pyridoxine-dependent epilepsy; PLP; pyridoxal-5-phosphate; AED; antiepileptic drug(s); GAD; glutamic acid decarboxylase; TRP; tryptophan; KYN; kynurenine; IDO; indoleamine 2,3-dioxygenase; 3-HOKYN; 3-hydroxykynurenine; 3-HOAA; 3-hydroxyanthranilic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; 3-OHKYN; 3-hydroxykynurenine; 5-HIAA; 5-hydroxyindole-3-acetic acid; 5-HT; 5-hydroxytryptamine, serotonin; ANOVA; analysis of variance; BCG; Bacillus Calmette-Guérin; BH4; tetrahydrobiopterin; CFU; colony forming unit; CNS; central nerve system; DA; dopa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; UCMS; unpredictable chronic mild stress; TRP; tryptophan; KYN; kynurenine, 5-HT, serotonin; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleacetic acid; KP; kynurenine pathway; 3HK; 3-hydroxykynurenine; QUIN; quinolinic acid; KYNA; kynurenic acid; IDO; indoleamine-2,3-dioxygenase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 3-هیدروکسی ...; UCMS; unpredictable chronic mild stress; TRP; tryptophan; KYN; kynurenine; 5-HT; serotonin; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleacetic acid; KP; kynurenine pathway; 3HK; 3-hydroxykynurenine; QUIN; quinolinic acid; ANA; anthranilic acid; 3-HANA; 3-hydroxyanthranilic ac