تجمع جذب

در این صفحه تعداد 138 مقاله تخصصی درباره تجمع جذب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجمع جذب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجمع جذب; Absorption refrigeration; Flow visualization; Heat and mass transfer; Pin fin; Froid à absorption; Visualisation de l'écoulement; Transfert de chaleur et de masse; Ailette à picots;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجمع جذب; Building systems; Sensor calibration; Virtual in-situ calibration; Bayesian inference; Markov Chain Monte Carlo; Absorption refrigeration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجمع جذب; Absorption refrigeration; Concentration measurement; Electrical conductivity; Ammonia-lithium nitrate; Ammonia-sodium thiocyanate; Water-lithium bromide; Froid par absorption; Mesure de la concentration; Conductivité électrique; Nitrate de lithium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجمع جذب; Absorption refrigeration; Exergy analysis; Avoidable irreversibility; Unavoidable irreversibility; Endogenous irreversibility; Exogenous irreversibilityFroid à absorption; Analyse exergétique; Irréversibilité évitable; Irréversibilité inévitable; Irrévers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجمع جذب; Absorption refrigeration; Water-LiBr; Second law; Endogenous/Exogenous irreversibility; Avoidable/Unavoidable irreversibility; Sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجمع جذب; PATH; Program for Appropriate Technology in Health; PQS; Performance Quality and Safety; UNICEF; United Nations Children's Fund; WHO; World Health Organization; Vaccine cold chain; Solar refrigeration; Absorption refrigeration; Cold chain technology; Low