آشنایی با موضوع

دما یک عنصر مهم جوی است که بسیاری از فعالیت های روزانه ما را تنظیم می کند و تغییرات آن باعث تغییردر شرایط زندگی می شود. دمای هوا، پارامتر مهمی برای بررسی وضعیت هوا و مطالعات آب و هوایی محسوب می شود و بسیاری از فعالیت های کشاورزی، صنعتی و شهرسازی با این پارامتر تنظیم می شوند. در هواشناسی منظور از دمای هوای یک شهر یا یک منطقه، دمای هوایی است که توسط دماسنج در یک پناهگاه هواشناسی (جعبه اسکرین) اندازه گیری می شود. دمای هوا دارای تغییرات روزانه است. این دما توسط تابش فرودی خورشید و تابش خروجی زمین کنترل می شود. هنگامیکه تابش ورودی خورشید بیش از تابش خروجی زمین می شود، دما افزایش می یابد و در هنگامی که این وضعیت معکوس می شود دما کاهش می یابد.

در این صفحه تعداد 251 مقاله تخصصی درباره دمای هوا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دمای هوا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; A/C; air conditioning; COP; coefficient of performance; EE; embodied energy; LCE; life cycle energy; OE; operational energy; PPD; percentage of people dissatisfied; PMV; predicted mean vote; RC; reinforced concrete; RH; relative humidity; Tair; air temper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Task/ambient air conditioning (TAC) system; Convective heat transfer coefficient; Sleeping environment; Skin surface temperature; Air velocity; Air temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Neumotórax espontáneo; Presión atmosférica; Temperatura ambiental; Velocidad del vientoSpontaneous pneumothorax; Atmospheric pressure; Air temperature; Wind speed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Spontaneous pneumothorax; Atmospheric pressure; Air temperature; Wind speedNeumotórax espontáneo; Presión atmosférica; Temperatura ambiental; Velocidad del viento
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CRP; C-reactive protein; CVD; cardiovascular disease; ET-1; endothelin-1; GCSF; Granulocyte-colony stimulating factor; IL-1b; interleukin-1b; IL-6; interleukin-6; IL-8; interleukin-8; IL-10; interleukin-10; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; An; Argentine experiment n; DAS; days after sowing; GSn; growing stage n; C; control plots; FRTDM; fraction of aboveground biomass to be translocated to seeds; H; heated plots; LAI; leaf area index; MBE; mean bias error; O; observed value; PAR; photosynth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Assessment urban built up area; Air temperature; Urban heat island; Thermal comfort condition; Physiologically equivalent temperature; Mean radiant temperature; Putrajaya city;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; gS; stomatal conductance; TA; air temperature; PAR; photosynthetically active radiation; VPD; vapor pressure deficit; Ψ; leaf water potential; RH; relative humidity; Vulnerability index; Environmental vulnerability; Envelope function method; Stomatal con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; Hay fever prevalence; rhinoconjunctivitis; relative humidity; indoor heating; ultraviolet index; stratospheric ozone levels; air temperature; Palmer drought index; precipitation; rain; pollen count; pediatric; children; HDD; Heating degree day; HF; Hay fe