راکتور هواپیما

در این صفحه تعداد 95 مقاله تخصصی درباره راکتور هواپیما که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI راکتور هواپیما (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور هواپیما; ALR; airlift reactor; AOB; ammonia oxidizing bacteria; ASAGs; anammox-supported aerobic granules; CAGs; conventional aerobic granules; CANON; complete autotrophic nitrogen removal over nitrite; CFR; continuous flow reactor; CMAS; completely mixed activate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور هواپیما; Adj.R2; adjusted R2; ALR; airlift reactor; DO; dissolved oxygen; DT-ALR; draft tube airlift reactor; HFP; helical flow promoter; lpm; liters per minute, gas flow rate; Nlpm; normal liters per minute (1 atm, 20 °C), gas flow rate; STR; stirred-tank reac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور هواپیما; Airlift bioreactor; Algal cultivation; Light history; PEPT; Mixing; Gas-liquid mass transfer; ALR; Airlift reactor; PBR; Photobioreactor; CSR; CO2 supply rate; PEPT; Positron emission particle tracking; LOR; Line of response; PSF; Photosynthetic factories
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور هواپیما; 2-Phenylethanol; Airlift reactor; Hollow fiber; Immersed module; Membrane extraction; SimulationALR, external loop airlift reactor; B1, B2, biotransformation experiments 1 and 2; EtOH, ethyl alcohol; Glu, glucose; HPLC, high pressure liquid chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور هواپیما; Biofilm; Airlift reactor; Biocompound carrier; Simultaneous nitrification/denitrification; CLSMCLSM, confocal laser scanning microscopy; BAS, biofilm airlift suspension; EPS, extracellular polymeric substances; MLSS, mixed liquor suspended solids; PCL, po