آللی

در این صفحه تعداد 39 مقاله تخصصی درباره آللی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آللی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آللی; ace; acetone; all; allyl; apip; 4-{[2-(methylamino)phenyl]imino}-2-pentanone; baquin; N-8-quinolinylbenzamide; B3LYP; Becke 3-parameter, Lee, Yang, and Parr basis set; binolato; 1,1′-binaphthalene-2,2′-diolato; bipy/bpy; 2,2′-bipyridine; Bn; benzyl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آللی; acac; acetylacetonate; All; allyl; An; methoxyphenyl; BARF; tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate; Bn; benzyl; Bu; n-butyl; Cp; η5-cyclopentadienyl; Cp′; η5-methylcyclopentadienyl; CPE; controlled potential electrolysis; CV; cyclic voltammetr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آللی; Nazarov reagents; Cyclization; Natural products synthesis; Michael addition; Aldolisation; acac; acetylacetonate; AcCl; acetyl chloride; AIBN; 2,2′-azobis(2-methylpropionitrile); All; allyl; Bz; benzoyl; CBZ; carboxybenzyloxy; Cp; cyclopentadienyl; dba;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آللی; allyl; η3-CH2CHCH2; av; average; COD; 1,5-cyclooctadiene; Cp; η5-C5H5; Cp*; η5-C5Me5; DME; 1,2-dimethoxyethane; DPPA; bis(diphenylphosphino)amine; DPPM; bis(diphenylphosphino)methane; eq; equivalent; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آللی; All; allyl; AgRP; Agouti-related protein; ASIP; agouti-signaling protein; Boc; tert-butyloxycarbonyl; Fmoc; fluorenylmethoxycarbonyl; CH3CN; acetonitrile; Cl-HOBt; 1-hydroxy-6-chlorobenzotriazole; DCM; dichloromethane; DIPEA; diisopropylethylamine; DMF; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آللی; All; allyl; DIC; N,N′-diisopropylcarbodiimide; DIPEA; N,N-diisopropylethylamine; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; DMF; N,N-dimethylformamide; Fmoc; 9H-fluoren-9-yl-methyloxycarbonyl; HOBt; 1-hydroxybenzotriazole; NMM; N-methylmorpholine; Pbf; 2,2,4,6,7-pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آللی; ABC; (1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol; Ac; acetyl; AD-mix; asymmetric dihydroxylation; AIBN; azobisisobutyronitrile(2,2′-azo(2-methylpropionitrile)); AIDS; acquired immunodeficiency syndrome; All; allyl; A