ماکروفاژهای آلوئولار

در این صفحه تعداد 264 مقاله تخصصی درباره ماکروفاژهای آلوئولار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماکروفاژهای آلوئولار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; ALG; alginate; Cm; capreomycin; CHI; chitosan; DPIs; dry powder inhalers; E; ethambutol; EC; ethyl cellulose; ECM; extracellular matrix; Eto; ethionamide; FPF; fine particle fraction; HA; hyaluronic acid; HIP/PCA; hydrophobic ion-pairing/precipitation wit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; PM2.5; Particulate matter less than 2.5 micrometers in diameter; BLM; Bleomycin; NAC; Acetylcysteine; AM; Alveolar macrophages; ALF; Alveolar lavage fluid; IL-6; Interleukin-6; TNF-α; Tumor necrosis factor-α; TGF-β; Transforming growth factor-β; IPF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; AA; arachidonic acid; AMs; alveolar macrophages; BAL; bronchoalveolar lavage; BM; bone marrow; BMDMs; bone marrow-derived macrophages; CF; cystic fibrosis; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; DHA; docosahexaenoic acid; G-CSF; granul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; ACE; angiotensin converting enzyme; AEC; alveolar epithelial cells; AMs; alveolar macrophages; Andro; Andrographolide; ANG; angiotensin; ALI; acute lung injury; ARDS; acute respiratory distress syndrome; BA; boswellic acids; BAI; Baicalein; BALF; bronchoa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; AM; alveolar macrophages; ANOVA; analysis of variance; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine; DSC; differential scanning calorimetry; DSPE-PEG2k; 1,2-distearo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; TB; tuberculosis; Mtb; Mycobacterium tuberculosis; AMP; antimicrobial peptide; PG; peptidoglycan; AG; arabinogalactan; MM; mycomembrane; TDM; trehalose dimycolate; TMM; trehalose monomycolate; PIM; phosphatidylinositol-mannosides; PDIM; phthiocerol dimyco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; Single-walled carbon nanotubes; Carbon nanotubes; Nanomaterials; Nanotoxicology; Pulmonary toxicology; Inflammation; Oxidative stress; Inhalation; Pharyngeal aspiration; Intratracheal instillation; ACE; angiotensin-converting enzyme; AD-SWCNTs; acetone/so
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; AM; alveolar macrophages; AP-1; activator protein 1; EGR-1; early growth response protein 1; EMSA; electromobility shift assay; FBS; fetal bovine serum; IL-1β; interleukin 1-beta; LIRI; lung ischemia-reperfusion injury; MCP-1; monocyte chemotactic prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; Lung microbiome; Pulmonary alveoli; Innate immune; Mycobacterium tuberculosis; Alveolar macrophages; Phagosome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; BMP-7; bone morphogenic protein-7; EMT; epithelial-mesenchymal transition; MAPK; mitogen-activated protein kinase; TGF-β; transforming growth factor beta; ECM; extracellular matrix; HGF; hepatocyte growth factor; P-p38; phosphorylation-p38; AM; alveola
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; PM2.5; particular matter; S. aureus; Staphylococcus aureus; BALF; bronchoalveolar lavage fluids; AMs; alveolar macrophages; CAP; community acquired pneumonia; IL-6; interleukin-6; TNF-α; tumor necrosis factor-α; PM2.5; S. aureus; Pulmonary infection; Al
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; Feline calicivirus; Pulmonary infection; Alveolar macrophages; Immunohistochemistry; RNA-in situ hybridisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; Influenza virus; Streptococcus pneumoniae; Pneumolysin; Respiratory tract co-infection; Immunopathology; Alveolar macrophages; Inflammatory monocytes; Arginase I; iNOS; Protection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV); Flavaspidic acid AB (FA-AB); Alveolar macrophages; Therapeutic agent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; ME; mint leaf extract; LPS; lipopolysaccharide; H2O2; hydrogen peroxide; ROS; reactive oxygen species; NO; nitric oxide; NAC; N-acetyl cysteine; MAPKs; mitogen-activated protein kinases; JNK; c-Jun N-terminal kinases; p38; the p38 mitogen-activated protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; Mycobacterium tuberculosis; Virulence; Tuberculosis patients; Alveolar macrophages; Mycobacterial cording; Guinea pigs; BCG; the Bacillus Calmette-Guérin; LJ; Lowenstein-Jensen; Mtb; M. tuberculosis; TB; tuberculosis; ZN; Ziehl-Neelsen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; AMs; alveolar macrophages; NH4Cl; ammonium chloride; BAL; bronchoalveolar lavage; CFU; colony forming units; DiI; 1,1′-dioctadecyl-3,3,3′,3′ tetramethylindocarbocyanine perchlorate; DMEM; Dulbecco's minimum essential medium; EDTA; ethylenediaminet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; AM; alveolar macrophages; CM; crustal materials; DCFH-DA; 2′7′-dichloro-dihydro-fluorescein diacetate; EC; elemental carbon; GC/MS; gas chromatography/mass spectrometry; OC; organic carbon; PCA; principle component analysis; PM; particulate matter; PA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; ADPR; ADP-ribose; AECs; alveolar epithelial cells; α-SMA; α-smooth muscle actin; 3-AB; 3-aminobenzamide; AMs; alveolar macrophages; BAL; bronchoalveolar lavage; BLM; bleomycin; [Ca2+]i; intracellular free Ca2+ concentration; GAPDH; glyceraldehyde-3-phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; AMs; alveolar macrophages; ARDS; Acute Respiratory Distress Syndrome; BAL; bronchoalveolar lavage; C12-NBD-FA; 12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoic acid; C12-NBD-PC; 1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; Yersinia pestis; Braun lipoprotein; Plasminogen activator protease; Alveolar macrophages; Human monocyte-derived macrophages; Intracellular survival; Innate immunity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژهای آلوئولار; IL-33; Non-resolving inflammation; Eosinophilia; Knock-in mouse; Nuclear alarmin; Immune homeostasis; AM; alveolar macrophages; BM; bone marrow; eos; eosinophils; FCM; flow cytometry; FRC; fibroblastic reticular cell; HEV; high endothelial venule; IHC; im