کهربا

در این صفحه تعداد 197 مقاله تخصصی درباره کهربا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کهربا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کهربا; SCD; Sickle Cell Disease; NEAT; NEAr heme Transporter; MD; Molecular Dynamics; Hb; Hemoglobin; Isd; Iron-regulated surface determinant proteins; AMBER; Assisted Model Building with Energy Refinement; PDB; Protein Data Bank; COM; Center Of Mass; HP; Haptog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کهربا; Acetylcholinesterase (AChE) inhibitors; Molecular docking; Molecular dynamics; Donepezil; Galantamine; Rivastigmine; AutoDock-4; Autodock-Vina; AMBER; ZINC database;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کهربا; Å; Angstrom; AFM; atomic force microscopy; AMBER; Assisted Model Building and Energy Refinement R. Salomon-Ferrer, D.A. Case, R.C. Walker, An overview of the Amber biomolecular simulation package, WIREs Comput. Mol. Sci. 3 (2012) 198-210; BSA; Bovine s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کهربا; 5-HT2a; 5-hydroxytryptamine receptor, type 2a; ABMD; adiabatic bias molecular dynamics; AMBER; assisted model building with energy refinement program; BPTI; bovine pancreatic trypsin inhibitor; COX; cyclooxygenase; CPU; central processing unit; CV; collec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کهربا; Amber; Coleoptera; Ptinidae; Anobiinae; Spain; New Jersey; AMNH; American Museum of Natural History, New York, USA; CPT; Colección Paleontológica de Teruel-Dinópolis, Teruel, Spain; ESRF; European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble-Cedex, France;