آشنایی با موضوع

تست ایمز تستی است که در آن از سوش های سالمونلا تیفی موریوم، که در اپران هیستدین خود دارای جهش بودند و قابلیت رشد در محیط فاقد هیستدین را نداشتند برای شناسایی عوامل جهش زا استفاده می شود. تست ایمز میزان جهش‌زایی یک ماده شیمیایی را با افزایش تبدیل انواع جهش‌یافته به حالت وحشی مشخص می‌کند. این روش که امروزه به نام تست ایمز خوانده می‌شود به وسیله ایمز ابداع و تکمیل گردید. وی با بکارگیری چند ترفند، حساسیت روش خویش را افزایش داد. چنانچه یک باکتری جهش‌یافته که مثلاً برای رشد خود به اسید‌آمینه‌ای چون هیستیدین نیاز دارد در مقابل یک ماده جهش‌زا قرار گیرد ممکن است به حالت وحشی تبدیل شود در این صورت باکتری وحشی را می‌توان از سایر باکتری‌های جهش‌یافته اولیه جدا کرد. دیواره سلولی باکتری‌های جهش‌یافته به اندازه کافی نفوذ‌پذیر است تا بسیاری از مواد مورد آزمایش در آن نفوذ کنند. همچنین در این باکتری‌ها پلاسمیدهایی وجود دارند که حاوی ژنهای UmuC و UmuD می‌باشند و محصول این ژنها برای ترمیم ضروری می‌باشند. باکتری سالمونلا تیفی موریوم باکتری شاخص برای آزمون ایمز شناخته می شود. این باکتری گرم منفی و از خانواده انتروباکتریاسه است. این باکتری برای استفاده در آزمون ایمز باید دارای جهش های زیادی باشد. به طور کلی این سویه های مورد استفاده در آزمون ایمز گالاکتوز منفی هستد و به علت فقدان اپران گالاکتوز دخیل در سنتز لیپو پلی ساکارید، این باکتری ها در بیماری زایی دچار نقصند. سویه های سالمونلا تیفی موریوم TA100، TA98، TA97، TA102 به علت داشتن پلاسمیدPKM101 که حاوی R-Factor است، می تواند مواد سرطان زای بسیار ضعیف را نیز شناسایی کنند. البته سوش های دیگری از سالمونلا تیفی موریوم مانند S. typh TA1537، S. typh TA1535 و S. typh 104 و همچنین E. coli WP2 uvrA در آزمون ایمز استفاده می شوند که سویه E. coli وابسته به اسید آمینه تریپتوفان است.
در این صفحه تعداد 418 مقاله تخصصی درباره تست ایمز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تست ایمز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست ایمز ; CIGAA; consortium for the investigation of genotoxicity of aromatic amines; GLP; good laboratory practice; KNIME; the Konstanz Information Miner; pAAs; primary aromatic amines; (Q)SAR; quantitative structure-activity relationship; SMARTS; SMiles ARbitrary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست ایمز ; EDA; effect-directed analysis; LoD; limit of detection; SEM; standard error of the mean; SPM; suspended particulate matter; 4-NOPD; 4-nitro-O-phenylenediamine; NF; nitrofurantoin; 4-NQO; 4-nitroquinoline-N-oxide; 2-AA; 2-aminoanthracenel; MCS; multiple cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست ایمز ; Nitroreductase; Ames test; Mutagenicity; Nitroimidazole; Nitrofuran; Metabolic rate; Mutagen specific activity; DT-Diaphorase (NQO1); NQO2; Delamanid; Multidrug-resistant tuberculosis; (MDR-TB); Furazolidone; (FZD); Nitrofurantoin; (NIT); Metronidazole; (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست ایمز ; Ames test; Mammalian erythrocyte micronucleus test; Mammalian bone marrow chromosomal aberration; Dermal; Preclinical; Safety; Sunscreen; Toxicological profiling; UV radiation protection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست ایمز ; (−)-Lobeline hydrochloride (PubChem CID: 45358761); Cyclophosphamide monohydrate (PubChem CID: 22420); ETHANOL (PubChem CID: 702)Alcoholism; Addiction; Ames test; Comet assay; Genomic; Lobeline; Micronucleus test; Mutagenicity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست ایمز ; Ames test; Carcinogenicity; Comet; Genotoxicity; Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase gene; Micronucleus; Phosphatidylinositol glycan; Class A gene; Sister chromatid exchange; Titanium dioxide nanoparticles; Wing point mutation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست ایمز ; Ames test; Salmonella typhimurium; Transdermal Patch; Mutagenicity; Test Ames; Salmonella typhimurium; Patch transdermique; Mutagénicité;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست ایمز ; Ames test; Micronucleus assay; Endocrine disruption; HepG2 cell line; Sol-gel coating; Food contact coating; Polycarbonate; Migration; Extracts; BNC; binucleated cell; FBS; fetal bovine serum; FCM; food contact materials; GPTES; 3-glycidyloxypropyltriet