آشنایی با موضوع

آمپرومتری ( به انگلیسی: Amperometry )اندازه گیری شدت جریان حاصل از یک واکنش الکتروشیمیایی را که در جریان پیشرفت یک واکنش عیار سنجی و با مشارکت گونه های شرکت کننده در آن به وقوع می پیوندد. در روش ولتامتری یک پتانسیل به پیل اعمال می شود تا اکسایش (یا کاهش) ماده مورد سنجش اتفاق افتد و یک افزایش یا کاهش در جریان پیل ایجاد شود، این روش به آمپرومتری معروف است. انتخاب حسگر در کارهای ولتامتری از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوریکه کارایی فرآیند ولتامتری شدیداً توسط جنس الکترود تحت تاثیر قرار می گیرد. آمپرومتری برای تعیین نقطه ی پایانی مورد استفاده قرار می گیرد به همین دلیل به این روش، تیتراسیون آمپرومتری نیز گفته می شود. در این آمپرومتری بین دو گونه تیتر کننده و تیترشونده که یونیده هستند یک واکنش رخ می دهد. در این آمپرومتری باید حداقل یکی از دو گونه ی تیتر شونده یا تیترکننده فعال باشند به این معنی که در پتانسیل ثابتی که در جریان امپرومتری مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از دو گونه باید در سطح الکترود اکسید یا احیا شود. این عمل منجر به تغییر جریان می شود. در جریان آمپرومتری جریان را بر حسب حجم واکنشگر تیترکننده رسم می کنند آمپرومتری از خیلی جهات شبیه کنتور آب است که میزان آب مصرف شده منازل را اندازه می‌گیرد. هر دو دستگاه باید طوری در مدار قرار گیرند که جریانهای الکتریسیته و آب از آنها بگذرد، تا بتوان شدت جریان را اندازه گرفت. تمام آبی که از لوله اصلی وارد خانه می‌شود، باید از کنتور آب عبور کند. آمپرمتر نیز باید طوری قرار گیرد که تمام جریان الکتریسته از ان بگذرد، تا بتوان تمام شدت جریان الکتریکی را بوسیله آن اندازه گرفت. این نوع اتصال را اتصال متوالی یا سری می‌گویند. یعنی اجزا تشکیل دهنده مدار در یک خط مستقیم (یک مسیر هدایت کننده) به یکدیگر اتصال دارند.
در این صفحه تعداد 890 مقاله تخصصی درباره آمپرومتری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آمپرومتری
مقالات ISI آمپرومتری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمپرومتری ; AA; ascorbic acid; ACh; acetylcholine; ADR; adrenaline; ADSV; adsorptive differential pulse stripping voltammetry; AFM; atomic force microscopy; Ala; alanine; Amp; amperometry; ASDPV; anodic stripping differential pulse voltammetry; Asp; aspartate; AuNPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمپرومتری ; Mast cells; Exocytosis; Amperometry; Proteoglycans and serotonin; 5-HT; serotonin; MC; mast cells; PMC; peritoneal mast cells; IMC; intestinal mast cells; MMC; mucosal mast cells; CTMC; connective tissue mast cells; PG; proteoglycans; SG; secretory granul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمپرومتری ; Prussian blue nanoparticles; Nickel–iron hexacyanoferrate; Peroxidase mimetic behaviour; Electrocatalysis; Amperometry; Cyclic voltammetry