ژن مقاومت آنتی بیوتیک

در این صفحه تعداد 70 مقاله تخصصی درباره ژن مقاومت آنتی بیوتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ژن مقاومت آنتی بیوتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن مقاومت آنتی بیوتیک; Bacteriophage; Antibiotic resistance gene; Spread ability; Pig feces; ARB; antimicrobial resistant bacteria; ARGs; antimicrobial resistance genes; HGT; horizontal gene transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن مقاومت آنتی بیوتیک; ARG; antibiotic resistance gene; LOEC; lowest effect concentration; MIC; minimal inhibitory concentration; MSC; minimal selective concentration; NOEC; no effect concentration; QRDR; quinolone resistance-determining region; WWTP; wastewater treatment plant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن مقاومت آنتی بیوتیک; ARG; antibiotic resistance gene; BC; bamboo charcoal; bio-Cu; bio-available Cu; bio-Zn; bio-available Zn; HGT; horizontal gene transfer; qPCR; quantitative PCR; RAs; relative abundances; Antibiotic resistance gene; Bamboo charcoal; Chicken manure; Compost
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن مقاومت آنتی بیوتیک; Antibiotic resistance gene; Bacterial community; Dyeing wastewater; Conjugative transfer; ARGs; antibiotic resistance genes; ARB; antibiotic resistance bacteria; QACs; quaternary ammonium compounds; MACH; monoaromatic hydrocarbons; MGEs; mobile gene eleme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن مقاومت آنتی بیوتیک; aGvHD; acute graft-versus-host disease; allo-HSCT; allogeneic hematopoietic stem cell transplantation; ARG; antibiotic resistance gene; ATG; antithymocyte globulin; bp; base pair; cDNA; complementary DNA; RHM; reference healthy microbiome; contig; contigu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن مقاومت آنتی بیوتیک; ARG; antibiotic resistance gene; LGT; lateral gene transfer; MRSA; methicillin-resistant Staphylococcus aureus; ORF; open reading frame; RND; resistance-nodulation-cell division; MRG; metal resistance gene; Metagenome; Antibiotic resistance genes; Heavy m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن مقاومت آنتی بیوتیک; ARG; antibiotic resistance gene; CFU; colony forming unit; EC50; concentration at 50% effect; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometry; MIC; minimal inhibitory concentration; MSC; minimal selective concentration; PICT; pollution-induced co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن مقاومت آنتی بیوتیک; AOB; ammonia-oxidizing bacteria; ARG; antibiotic resistance gene; BDG; biodegradation gene; CAS; conventional activated sludge; COD; chemical oxygen demand; DEET; diethyltoluamide; HRT; hydraulic retention time; LC-MS/MS; liquid chromatography tandem mass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژن مقاومت آنتی بیوتیک; ARG; Antibiotic resistance gene; WWTP; Wastewater treatment plant; NW; number of WWTPs; CW; capacity of WWTPs given as inhabitant equivalents; NH; number of hospitals; CH; capacity of hospitals given as person occupancy per day; CA; catchment area; TP; to