آنتیسنس

در این صفحه تعداد 723 مقاله تخصصی درباره آنتیسنس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنتیسنس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; 1,3-BPGA; 1,3-bisphosphoglycerate; 3-PGA; 3-phosphoglycerate; aa; amino acids; ABA2; xanthoxin dehydrogenase; ABA3; abscisic aldehyde oxygenase; AS; antisense; APE; al-3 proximal element; ATP; adenosine triphosphate; CDMDE; 4-(cytidine 5′-diphospho)-2-C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; Antioxidant enzyme; Plant glutathione peroxidase; Reactive oxygen species; Redox regulation; ABA; abscisic acid; ABI; abscisic acid insensitive; APX; ascorbate peroxidase; AS; antisense; ASC; ascorbate; CAT; catalase; DHA; dehydroascorbic acid; GA; gibber
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; ALAS1; δ-aminolevulinate synthase 1; ANGPTL3; angiopoietin-like 3; FVII; factor VII; FXI; factor XI; GCGR; glucagon receptor; HCC; hepatocellular carcinoma; HCV; hepatitis C virus; HoFH; homozygous familial hypercholesterolemia; KSP; kinesin spindle prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; C3′H; Chlorogenic acid; Potato; Antisense; Ferulic acid conjugate; AS; antisense; CGA; chlorogenic acid; C3′H; p-coumaroyl quinate/shikimate 3′-hydroxylase; EV; empty vector; HPLC; high performance liquid chromatography; HQT; hydroxycinnamoyl CoA:qu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; Inflammasome; TLR4; NLRP3; Caspase-1; Trophoblast; AS; Antisense; ASC; Apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain; CAM; Chorioamnionitis; COX; Cyclooxygenase; Db-cAMP; N6, 2′ -0-Dibutyryladenosine 3′, 5′-cyclic m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; Antisense; Endo-Porter; Knockdown; Morpholino oligo; OCT4; Preimplantation mouse embryo; BSA; bovine serum albumin; DAPI; 4′-6-diamino-2-phenylindole; EP; Endo-Porter; FCS; fetal calf serum; FITC; fluorescein isothiocyanate; hCG; human chorionic gonadot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; ANOVA; analysis of variance; as; antisense; AAV; adeno-associated virus; BBB; Basso, Beattie, Bresnahan; BDA; biotinylated dextran amine; BSA; bovine serum albumin; C; Celsius; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; CGRP; ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; ASOs; antisense oligonucleotides; Atx; anthrax toxin; BME; beta-mercaptoethanol; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; E7; early 7; EEA1; early endosomal antigen 1; LFn; Atx lethal factor domain I; GFP; Green fluorescent prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; Aβ; amyloid-beta; AD; Alzheimer's disease; BBB; blood-brain barrier; BSA; bovine serum albumin; GSK-3β; glycogen synthase kinase-3β; GST; glutathione S-transferase; ICV; intracerebroventricularly; NFTs; neurofibrillary tangles; Nrf2; nuclear factor-E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; Chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on TH2 cells; asthma; calcium; voltage-dependent calcium channels; TH2 cytokines; protein kinase C α/β; AS; Antisense; [Ca]i; Intracellular calcium concentration; Cav1; Voltage-dependent calcium cha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیسنس; IL-1β; interleukin-1β; VSMC; vascular smooth muscle cells; iNOS; inducible nitric oxide synthase; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; AS; antisense; RT-PCR; reverse transcription polymerase chain reaction; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; nNOS