عربینو فورانوزیداز

در این صفحه تعداد 34 مقاله تخصصی درباره عربینو فورانوزیداز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عربینو فورانوزیداز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عربینو فورانوزیداز; A21; Amberlyst A21; ABF; arabinofuranosidase; AE; acetyl esterase; ara; arabinose; BV; Bed Volume; CE; Capillary Electrophoresis; DM; Dry Matter; DWB; Destarched Wheat Bran; FE; Feruloyl Esterase; glc; glucose; LR; Liter of Resin; pNP; para-nitrophenol; X
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عربینو فورانوزیداز; AF; arabinofuranosidase; AGA; apiogalacturonan; CBH; cellobiohydrolase; CBM; carbohydrate-binding motif; CDH; cellulose dehydrogenase; CWDE; cell wall deconstructing enzyme; D-Dha; 3-deoxy-d-lyxo-2-heptulosaric acid; EG; endoglucanase; FAE; ferulic acid e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عربینو فورانوزیداز; CRP; chicory root pulp; HG; homogalacturonan; RG; rhamnogalacturonan; Ara; arabinose; Gal; galactose; Glc; glucose; Xyl; xylose; Man; mannose; Fuc; fucose; UA; uronic acid; GalA; galacturonic acid; Rha; rhamnose; CWPs; cell wall polysaccharides; PS; polys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عربینو فورانوزیداز; araF; arabinofuranosidase; AX; arabinoxylan; AXOS; arabinoxylo-oligosaccharide; CD3; cluster of differentiation 3; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DDGS; dried distiller's grains with soluble; EP; enzyme protein; GAX; (glucurono)arabinoxylan; G