میکوریزا آربوسکولار

در این صفحه تعداد 209 مقاله تخصصی درباره میکوریزا آربوسکولار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکوریزا آربوسکولار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; AHC; agglomerative hierarchical clustering; AM; arbuscular mycorrhiza; B:C ratio; benefit cost ratio (Net returns per US$ invested); CFU; colony forming unit; DAS; days after sowing; P; phosphorus; P Influx; Phosphorus influx; PCA; principal component ana
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; AM; arbuscular mycorrhizal; AAP; amino acid permeases; AAT; amino acid transporter; AMT; ammonium transporter; ERM; extraradical mycelium; GS; glutamine synthetase; GOGAT; glutamine-2-oxoglutarate aminotransferase; IRM; intraradical mycelium; NiR; nitrite
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhiza; Fertilizer application rate; Low-input agriculture; LM; living mulch; P; phosphorus; AM; arbuscular mycorrhizal; TDN; total digestible nutrient; CEC; cation exchange capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; AMF; arbuscular mycorrhizal fungi; NM; AMF-free treatment; M+; mycorrhizal treatment; ANOVA; analysis of variance; C; carbon; N; nitrogen; P; phosphorus; DW; dry weight; Arbuscular mycorrhiza; Panicum; Plant biomass; Phosphorus; 13C isotope; C3; C4 grasse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhiza; Biogeography; Alnus; Rubus; Generalist; Continental scale; Nestedness; Species richness; Community structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; Apocarotenoids; Strigolactones; Arbuscular mycorrhiza; Mycorradicin; Phytoene synthase (PSY); 1-Deoxy-d-xylulose 5-phosphate synthase (DXS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; AM; arbuscular mycorrhiza; AOC; allene oxide cyclase; 13-AOS; allene oxide synthase; coi1; coronatine insensitive1; dad1; delayed anther dehiscence1; GA; gibberellic acid; ISR; induced systemic resistance; JA; jasmonic acid; jai1; JA insensitive1; JAR1; J
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; AMF; Arbuscular mycorrhiza; Conyza; Interacting effects; Inula; Mycorrhizal function; Protection; Pathogen; Pythium ultimum; Senecio; Solidago;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhiza; Hierarchical model of soil aggregation; Matric potential; Mean weight diameter; Self-organisation of soil systems; Soil aggregation; Soil degradation; Soil porosity; Soil structural stability; Tritrophic interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhiza; Extraradical mycorrhizal hyphae; Hyphal carbon mass; Hyphal in-growth mesh bag; Hyphal length; Plant-Soil carbon flux; AM; arbuscular mycorrhizal; ECM; ectomycorrhizal; EMH; extraradical mycorrhizal hyphae; HC; hyphal carbon mass; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; Piriformospora indica cell wall extract; Centella asiatica; HPLC; β amyrin synthase; MJ; Methyl Jasmonate; DMSO; Methyl Sulfinyl Methane; AM; Arbuscular Mycorrhiza; DSM; Deutsche Sammlung fur Mikroorganismen; PiCWE; P. indica Cell Wall Extract; SQS; Squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; AM; arbuscular mycorrhiza; AOP; alternative oxidase pathway; AOX; alternative oxidase; COP; cytochrome oxidase pathway; COX; cytochrome oxidase; mETC; mitochondrial electron transport chain; UQ; ubiquinone pool; Alternative oxidase; Arbuscular mycorrhiza;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکوریزا آربوسکولار; AM; arbuscular mycorrhiza; EXAFS; extended X-ray absorption fine structure; XANES; X-ray absorption near edge structure; AmI; maize plants inoculated with AM fungi from Hg polluted Idrija site; AmC; maize plants inoculated with commercial AM fungal mixtur