قارچ های میکوریزا آربوسکولار

در این صفحه تعداد 486 مقاله تخصصی درباره قارچ های میکوریزا آربوسکولار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قارچ های میکوریزا آربوسکولار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Canola; Crop rotation; Glucosinolates; Microbial community; PLFA; Wheat; AM fungi; arbuscular mycorrhizal fungi; BGA; β-glucosidase enzyme activity; CV; canonical variate; DEA; dehydrogenase enzyme activity; DFA; discriminant function analysis; Gram−;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhizal fungi; Root uptake; Fractionation; Weekly adsorbed fraction; Strongly adsorbed fraction; Absorbed fraction; Sorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Cropping system intensification; Arbuscular mycorrhizal fungi; Potentially mineralizable nitrogen; Net farm income; Fertilizer and herbicide use;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; AMF; Arbuscular mycorrhizal fungi; DM; dry mass; FRE; fine root endophytes; RMF; root mass fraction; SRL; specific root length; TRL; total root length and 0, 8, 15, 30, 60, 120, 180 mg P kg−1 dry soil (P0, P8, P15, P30, P60, P120 and P180); French s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhizal fungi; Illumina; Mycorrhizal ecology; Mock communities; High throughput sequencing; OTU; MaarjAM; SILVA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhizal fungi; Global warming; Minerals; Phenolic compounds; Pigments; Vitis vinifera cv. Tempranillo; AMF; arbuscular mycorrhizal fungi; CL; clone; DW; dry weight; -M; non-mycorrhizal plants; +M; mycorrhizal plants; Pro; proline; SLW; spec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; ACC; aminocyclopropane-1-carboxylic acid; 2; arbuscular mycorrhizal fungi; CFU; colony forming units; Cm; chloramphenicol; HLB; huanglongbing; LB; lysogeny brot; MS; murashige and Skoog salt solution; ONPG; ortho-nitrophenyl-β-galactoside; PGPR; plant gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhizal fungi; Combined drought and heat stress; Heat stress; Stress tolerance; Tomato plant; Water deficit; ABA; abscisic acid; AM; arbuscular mycorrhizal; CAT; catalase; JA; Jasmonate; MDA; malondialdehyde; POD; peroxidase; PSII; photosys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhizal fungi; Soil fungal pathogens; Plant-soil interactions; Species co-existence; Grazing; Competition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhizal fungi; Crop rotation; Nitrogen; Phosphorous; Water use efficiency; Wheat yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhizal fungi; Dry-cool and wet-warm seasons; Soil respiration; Soil warming; Subtropical plantations; Climate warming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; AMF; arbuscular mycorrhizal fungi; NM; AMF-free treatment; M+; mycorrhizal treatment; ANOVA; analysis of variance; C; carbon; N; nitrogen; P; phosphorus; DW; dry weight; Arbuscular mycorrhiza; Panicum; Plant biomass; Phosphorus; 13C isotope; C3; C4 grasse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhizal fungi; Mycorrhizal responsiveness; Root architecture; Root morphology; Glomeromycota;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; AMF; arbuscular mycorrhizal fungi; DIMBOA; 2,4-dihydroxy-7-methoxy-1,4benzoxazin-3-one; EPN; entomopathogenic nematode; GSL; glucosinolate; ITC; isothiocyanate; LC-ToF-MS; LIQUID chromatgraphy time-of-flight mass spectrometry; N; nitrogen; Nod Factors; no
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhizal fungi; Plant species identity; Taxon replacement; Richness; Dissimilarity; Beta diversity partitioning; Podani family method; Niche complementarity; Resources;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ های میکوریزا آربوسکولار; Arbuscular mycorrhizal fungi; Diversity; Biogeography; Taxonomy; Community ecology; Database; Species list; Autecology; Natural history;