آشنایی با موضوع

الگوریتم کلونی زنبور عسل Artificial bee colony algorithm یک الگوریتم بهینه سازی بر اساس هوش جمعی و رفتار هوشمندانه جمعیت زنبور عسل است. تئودور واس به استفاده از هوش جمعی زنبور در توسعه سیستم‌های مصنوعی با هدف حل مسایل پیچیده در ترافیک و حمل ونقل پیشنهاد داده‌است. تئودور واس همچنین پیشنهاد کرد بهینه‌سازی متا اکتشافی کلونی زنبور عسل (BCO) که قادر به حل قطعی مسائل ترکیبیات، و همچنین مسائل ترکیبی با مشخصه عدم قطعیت است. در الگوریتم کلونی های زنبورعسل (ABC) زنبورها شامل سه گروه می شوند: زنبورها ی کارگر، تماشاچیان و پیشرو(طلایه دار). زنبور عسلی که در منطقه رقص برای ایجاد تصمیم به انتخاب یک منبع غذایی باقی می ماند زنبور عسل جستجوگر نامیده می شود، و زنبور عسلی کهبه طرف منابع غذایی از پیش مشخص شده می رود زنبور عسل کارگر نام دارد. زنبور عسلی که جستجوی تصادفی انجام می دهد زنبور عسل پیشرو یا طلایه دار نام دارد. در الگوریتم ABC، برای اولین بار نیمی از جمعیت زنبورها زنبور کارگر و نیمی دیگر زنبور جستجوگر هستند. برای هرمنبع غذایی، فقط یک زنبورعسل کارگر وجود دارد. به عبارت دیگر، تعداد زنبورهای کارگر با تعداد منابع غذایی اطراف کندو با هم برابراند. زنبورعسل کارگر که در کار در منابع غذایی خسته شده اند زنبورهای جستجو گر پیشرو می شوند. گام های اصلی از الگوریتم ها در زیر آورده شده است: 1- مقداردهی اولیه. 2- تکرار: الف) محل زنبورهای کارگردرمنابع غذایی در حافظه. ب) محل زنبورهای جستجو گردرمنابع غذایی در حافظه. ج) ارسال زنبورهای پیشرو برای جستجوی برای منابع غذایی جدید. 3- تا (وضعیت مورد دلخواه بدست آید).
در این صفحه تعداد 189 مقاله تخصصی درباره الگوریتم کلونی زنبور عسل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الگوریتم کلونی زنبور عسل
مقالات ISI الگوریتم کلونی زنبور عسل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Parameter identification; Cloud model-based controller; Ship course-keeping; Support vector machines; Artificial bee colony algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Non-uniform MDFT filter banks; Canonic signed digit; Artificial bee colony algorithm; Shift inclusive differential; Common sub-expression elimination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Green bike repositioning problem; Dynamic bike repositioning problem; Rolling horizon approach; Artificial bee colony algorithm; Vehicle emissions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Prediction of spontaneous combustion; Artificial bee colony algorithm; Metabolic GM(1, 1) model; Particle swarm optimization; Genetic algorithm; Environmental protection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Artificial bee colony algorithm; Population size reduction mechanism; CEC2014 test suite; Reliability optimization problems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Artificial bee colony algorithm; Distance-fitness-based neighbor search; Global numerical optimization; Real life optimization problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Artificial bee colony algorithm; Goal programming; Network topology design; Multi-objective optimization; Simulated evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Artificial bee colony algorithm; Local and global information interaction mechanisms; Novel search equations; Global numerical optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Combined heat and power economic dispatch; Artificial bee colony algorithm; Bat algorithm; Directional information; Self-adaptive compensation; Non-convex optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Artificial bee colony algorithm; Life-cycle evolving model; Optimal power flow; Multi-objective optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Artificial bee colony algorithm; Exploration and exploitation; Adaptive method for the population size; Solution search equation; Probability model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Cluster analysis; Ions motion algorithm; Weighted superposition attraction algorithm; Particle swarm optimization algorithm; Artificial bee colony algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Transportation energy demand; Artificial bee colony algorithm; Transportation energy demand modeling; Turkey;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Artificial bee colony algorithm; Traveling salesman problem; Threshold acceptance criterion; Collective behavior; Selection schemes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم کلونی زنبور عسل; Parallel two-sided assembly line balancing problem; Walking times; Bees algorithm; Artificial bee colony algorithm; Mathematical programming model;