پلاک آترواسکلروز

در این صفحه تعداد 136 مقاله تخصصی درباره پلاک آترواسکلروز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلاک آترواسکلروز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; AA; atheromatous atherosclerosis; AP; atherosclerotic plaque; α-SMA; α-smooth muscle actin; CAD; coronary artery disease; γ-SMA; γ-smooth muscle actin; h-CaD; heavy-caldesmon; IEL; internal elastic lamina; NAA; non-atheromatous atherosclerosis; SCD; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; Atherosclerotic plaque; Intravascular ultrasound; Stable angina; Follow-up study; Lipid; Placa ateroesclerótica; Ecografía intravascular; Angina estable; Estudio de seguimiento; Lípidos; IVUS-VH; intravascular ultrasound based virtual histology; LAPS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; atherosclerosis; atherosclerotic plaque; coronary artery calcification; lifestyle; skipping breakfast; BMI; body mass index; CAC; coronary artery calcium; CI; confidence interval; CVD; cardiovascular disease; EI; energy intake; HBF; high-energy breakfast;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; Endothelial progenitor cells; Atherosclerosis; Cell therapy; Proteomics; Cell migration; AP; atherosclerotic plaque; eEPCs; early endothelial progenitor cells; KDR/VGFR2; vascular growth factor receptor 2; ox-LDL; oxidized low-density lipoprotein; GM-SCF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; atherosclerotic plaque; coronary artery disease; major adverse cardiac events; nonculprit plaque; ACS; acute coronary syndrome; AMI; acute myocardial infarction; LRP; lipid-rich plaque; MACE; major adverse cardiac event(s); NC-MACE; nonculprit lesion-rela
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; FTIR; Fourier Transform Infrared; PBS; Phosphate Buffer Solution; Ca; Calcification Content; Col; Collagen Content; Li; Lipid Content; Tot; Total Measurable Plaque Content of Interest.; Carotid; Femoral; Atherosclerotic plaque; Endovascular treatment; Res
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; Error propagation; Image formation; Atherosclerotic plaque; Intravascular imaging; Magnetic resonance imaging; Optical coherence tomography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; atherosclerotic plaque; imaging; inflammation; PCSK9; statinsACS, acute coronary syndrome(s); CAD, coronary artery disease; CI, confidence interval; HDL-C, high-density lipoprotein-cholesterol; IL, interleukin; IVUS, intravascular ultrasound; LDL-C, low-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; Atherosclerotic plaque; Plaque geometry; Plaque rupture; Constitutive model; Residual stress; Image modality; Finite element model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; ABC; ATP-binding cassette; ABCA1; ATP-binding membrane cassette transporter A1; ABCG1; ATP binding cassette transporter G1; ABCA7; ATP-binding cassette transporters A7; Abs; Antibodies; ACs; Apoptotic cells; AICAR; 5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-d-ri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; LDL-c; low-density lipoprotein cholesterol; ILLT; intensive lipid-lowering therapy; CLLT; conventional lipid-lowering therapy; HCY; homocysteine; S.D.; standard deviation; IQR; interquartile range; CI; confidential interval; Stroke prevention and control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; Enfermedad cardiovascular; Placa de ateroma; Enfermedad renal oculta; Diagnóstico precoz; Capacidad pulmonar; Biomarcadores; PrevenciónCardiovascular disease; Atherosclerotic plaque; Hidden kidney disease; Early diagnosis; Lung capacity; Biomarkers; Preve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; Cardiovascular disease; Atherosclerotic plaque; Hidden kidney disease; Early diagnosis; Lung capacity; Biomarkers; Prevention; Enfermedad cardiovascular; Placa de ateroma; Enfermedad renal oculta; Diagnóstico precoz; Capacidad pulmonar; Biomarcadores; Pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; Three-dimensional; Vascular ultrasound; Atherosclerotic plaque; Plaque volume; Accuracy; Gold-standard; 2D US; two-dimensional ultrasound; 2D/3D; 2D-based three-dimensional ultrasound; 3DVUS; three-dimensional vascular ultrasound; CT; computed tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاک آترواسکلروز; Multidetector computed tomography; coronary angiography; percutaneous coronary intervention; coronary artery disease; atherosclerotic plaque; CABG; Coronary artery bypass graft; CAD; Coronary artery disease; CCTA; Coronary computed tomographic angiography