تجزیه و تحلیل داده های بزرگ

در این صفحه تعداد 111 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل داده های بزرگ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تجزیه و تحلیل داده های بزرگ
مقالات ISI تجزیه و تحلیل داده های بزرگ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Big data analytics; Solar cells series welding; MapReduce; Quality evaluation; Real-Time monitoring; Batch process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Big data analytics; Big data analytics architecture; Big data analytics capabilities; Business value of information technology (IT); Health care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Distributed modeling; MapReduce framework; Parallel computing; Quality prediction; Big data analytics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Driver's intent prediction; Big Data; Big Data analytics; Computational intelligence; E-calendar; Geo referencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Big Data Analytics; Supply Chain Management; Organizational Information Processing Theory; Delphi method; Fuzzy logic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Big data analytics; IT-enabled transformation; Practice-based view; Business value of IT; Healthcare; Content analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Applied data science; Knowledge discovery process; Patient-centric healthcare; Adaptive analytic system; Meta-algorithmic modelling; Big data analytics; Natural language processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Computational intelligence; Decision making; Big data analytics; Data mining; Artificial neural networks; Gestational diabetes; Pregnancy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Disaster management; Data fusion; Big data analytics; Decision making; Natural disaster; Information requirements; Humanitarian response; Data preparedness; Integer linear programming; Decision making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Big Data analytics; Consensus tendency; Fuzzy clustering; Partial data clustering; Sampling; MapReduce; RHadoop;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; data driven sustainable enterprise; fuzzy unordered induction algo; big data analytics; condition-based maintenance; machine learning techniques; backward feature elimination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Big data analytics; Business value; Capability building view; Resource-based theory; Information technology source management; Health care industries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Data Stream Mining; Big Data Analytics; Classification; Expressiveness; Abstaining; Modular classification rule induction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده های بزرگ; Cleaner production; Product lifecycle; Manufacturing; Maintenance; Big data analytics; Data mining; Sustainable production;