بیلیروبین اکسیداز

در این صفحه تعداد 99 مقاله تخصصی درباره بیلیروبین اکسیداز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیلیروبین اکسیداز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیلیروبین اکسیداز; 2-D; bi-dimensional; 3-D; three-dimensional; 3NCP; N-benzyl-3-carboxylpyridinium chloride; BOD; bilirubin oxidase; CAD; computer aided design; CB; carbon black; CDF; computational fluid dynamics; CNT; carbon nanotube; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیلیروبین اکسیداز; BOD; bilirubin oxidase; MET; mediated electron transfer; DET; direct electron transfer; MCO; multi-copper oxidase; CNT; carbon nanotube; KB; Ketjen black; PTFE; poly(1,1,2,2-tetrafluoroethylene); H-CNT; hollow CNT; WPCC; water-proof carbon cloth; ABTS; 2,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیلیروبین اکسیداز; CNT; carbon nanotube; BOD; bilirubin oxidase; MCO; multi-copper oxidase; CueO; Cu efflux oxidase; SW; single-walled; MW; multi-walled; DET; direct electron transfer; GCE; glassy carbon electrode; KB; Ketjen Black; CG; carbon aerogel; BSA; bovine serum alb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیلیروبین اکسیداز; GOx; glucose oxidase; BOD; bilirubin oxidase; hESC; human embryonic stem cell; CM; cardiomyocyte; Electrostimulation; Glucose oxidase; Human embryonic stem cells; Cardiomyocytes; Synchronization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیلیروبین اکسیداز; BaP, Benzo[α]pyrene; BR, bilirubin; CYP, cytochrome P450; CYP2A6, cytochrome P450 2A6; HMOX1, heme oxygenase-1; Nrf2, nuclear factor erythroid 2-like 2; TF, transcription factorCYP2A6; p53; Oxidative stress; Bilirubin oxidase; Bilirubin