بیو اتانول

در این صفحه تعداد 147 مقاله تخصصی درباره بیو اتانول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیو اتانول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیو اتانول; MW; Microwave; Ext; Extrusions; Frz; Freezing; Acd; Acid pretreatment; Oxd; Oxidative pretreatment; Alk; Alkaline pretreatment; IL; Ionic liquid pretreatment; Orgv; Organosolv pretreatment; AFExp; Ammonia fibre explosion; US; Ultrasonication; SExp; Steam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیو اتانول; C32; C58; G13; G15; Q14; Q42; Biofuel; Spot prices; Futures prices; Returns; Volatility; Risk; Co-risk; Bio-ethanol; Corn; Sugarcane; Diagonal BEKK model; Co-volatility spillover effects; Hedging; Risk management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیو اتانول; DS; draw solution; FS; feed solution; FO; forward osmosis; NF; nanofiltration; TEA; triethylamine; Forward osmosis; Nanofiltration; Bio-ethanol; Fermentation; Rice straw;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیو اتانول; Cellulases; Cellulosomes; Heterologous gene expression; Metabolic engineering; Mutagenesis; Solid state fermentation; Bio-ethanol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیو اتانول; Bio-ethanol; Bio-butanol; Crystallite structure; AluminaABE, acetone butanol ethanol; GC-FID, gas chromatography-flame ionization detector; HPLC, high pressure liquid chromatography; GC, gas chromatography; TEM, transmission electron microscopy; XRD, X-ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیو اتانول; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BJH; Barrett-Joyner-Halenda; SBET; surface areas; VP; pore volume; DP; pore diameter; XRD; X-ray diffraction; FT-IR; Fourier transform infrared; Raman; Raman spectroscopy; CO2-TPD; temperature-programmed desorption with CO2; N