اقتصاد بیرونی

در این صفحه تعداد 113 مقاله تخصصی درباره اقتصاد بیرونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اقتصاد بیرونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقتصاد بیرونی; Open innovation; Co-innovation; Agricultural innovation systems; Interactive design; Design reasoning; Sustainability transitions; Actor-network theory; Materiality; Boundary objects; Affordances; Network management; Food systems; Circular economy; Bioeco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقتصاد بیرونی; t-BuOH; tert-butanol; CAL-B; Candida antarctica lipase-B; DHSA; threo-9 10-dihydroxystearic acid; DHSE; threo-9 10-dihydroxystearate; DHW; domestic hot water; DSC; differential scanning calorimetry; GC-FID; gas chromatography-flame ionization detector; 1H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقتصاد بیرونی; Bioeconomy; Primary sector; Raw material; Total output at basic prices; Competitiveness; Constant market share analysis (CMS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقتصاد بیرونی; IAR; industry and agroressources; IB; industrial biotechnologies; IFPEN; Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles; INRA; Institut National de la Recherche Agronomique; TRL; technology readiness level; Bioeconomy; Innovation ecosystem; Bior
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقتصاد بیرونی; Bioeconomy; Macro-economic impact; Biochemicals; Bioenergy; Computable general equilibrium; BECCS; Bioenergy and Carbon Capture and Storage; CCS; Carbon Capture and Storage; CGE; Computable General Equilibrium; COP; Conference of Parties; EPPA; Emissions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقتصاد بیرونی; AAFC; Agriculture and Agri-Food Canada; ABIP; Agricultural Bioproducts Innovation Program; CIC; Composites Innovation Centre; GDP; gross domestic product; GHG; greenhouse gas; R&D; research and development; Mt; megatonnes; NGS; next generation sequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقتصاد بیرونی; Bio-based plastic; Bioeconomy; Sustainability; Life cycle costing; Social life cycle assessment; Life cycle assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقتصاد بیرونی; kt; kilo tonnes; B; billion; T; trillion; M; million; LCA; life cycle assessment; MFCs; microbial fuel cells; MECs; microbial electrolysis cells; RH; rice husk; DBs; databases; KET; key enabling technology; Industrial biotechnology; Biocatalysis; Bioecono
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقتصاد بیرونی; Vegetal biomass; Bioeconomy; Biorefinery; Biofuels; Bioenergy; Bioproducts; Biomasse végétale; Bioéconomie; Bioraffinerie; Biocarburants; Bioénergie; Bioproduits;