سلول های بنیادی مغز استخوان

در این صفحه تعداد 72 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی مغز استخوان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های بنیادی مغز استخوان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; 3D; three dimensional; ADSCs; adipose derived stem cells; ALN; alendronate; ALP; alkaline phosphatase; antimiR; anti-microRNA; ASC; acid soluble collagen; BBS; bovine bone substitutes; BG; bioglass; BMP-2; bone morphogenetic protein-2; BMSCs; bone marrow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; BM; bone marrow; BMSC; bone marrow stem cells; BSA; body surface area; CTACK; cutaneous T cell-attracting chemokine; DDEB; dominant dystrophic epidermolysis bullosa; DEJ; dermo-epidermal junction; EB; epidermolysis bullosa; EBK; epidermolysis bullosa kera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; bone marrow stem cells; Cyclooxygenase-2; engraftment; interleukin-17; inflammation; nuclear factor kappa B; re-epithelialization; transplantation; wound repair;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; Ang 1; angiopoietin 1; BI; barthel index; bFGF; basic fibroblast growth factor; BBB; blood brain barrier; BMSCs; bone marrow stem cells; BDNF; brain-derived neurotrophic factors; CRABP; cellular RA-binding proteins; ChR2; channelrhodopsin-2; CXCR4; chemok
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; MSCs; mesenchymal stem cells; RPE; retinal pigment epithelium; RP; retinitis pigmentosa; AMD; age related macular degeneration; hESCs; human embryonic stem cells; iPSCs; induced pluripotent stem cells; NGF; nerve growth factor; hUMSCs; human umbilical cor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; AAA; abdominal aorta aneurysm; ASC; adipose stem cells; ALP; alkaline phosphatise; BMSC; bone marrow stem cells; DNA; deoxyribonucleic acid; DO; dissolved oxygen; EC; endothelial cell; ECM; extra-cellular matrix; EPC; endothelium progenitor cell; EpSC; ep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; ECM; extracellular matrix; MMP; metalloproteinase; SAN; sinoatrial node; APD; action potential duration; FEM; finite element model; TIMP; tissue inhibitor of metalloproteinases; ABM; agent-based model; TGFβ; tissue growth factor beta; EMT; endothelial-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; ACs; acinar cells; ADSCs; adipose-derived stromal cells; CD29; integrin beta-1; CD44; cell surface glycoprotein; CD105; endoglin; SMG; submandibular gland; SLG; sublingual gland; PG; parotid gland; DCs; ductal cells; MCs; mucous cells; SCs; serous cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; ADSCs; adipose derived stem cells; α-SMA; alpha smooth muscle actin; bFGF; basic fibroblast growth factor; BMSCs; bone marrow stem cells; BMP; bone morphogenic protein; COMP; cartilage oligomeric matrix protein; CD; cluster of differentiation; CTGF; conn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; A. mylitta; Antheraea mylitta; AA; amino acid; aP2; adipocyte fatty acid-binding; ASC; human-derived adipose stem cells; B. mori; Bombyx mori; BMSC; bone marrow stem cells; BSA; bovine serum albumin; Da; Dalton; DMSO; dimethyl sulfoxide; ECM; extracellula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; Adipose-derived stem cells; Bone marrow stem cells; Muscle-derived satellite cells; Stem cell characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; ADSC; adipose derived stem cell; AFM; atomic force microscopy; ALP; alkaline phosphatase; BMP; bone morphogenetic protein; BMSC; bone marrow stem cells; Ca3P2O8; tricalcium orthophosphate; DMEM; Dulbecco modified Eagle's medium; ECM; extracellular matrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; BMSCs; bone marrow stem cells; BrdU; 5-bromo-2′-deoxyuridine; CMs; cardiomyocytes; CSCs; cardiac stem cells; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DMSO; dimethyl sulfoxide; ERK; extracellular signal-regulated kinase; FBS; fetal bovine serum; FITC; fluo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; 3HB; 3-hydroxybutylene; 3H-T; [3H]-thymidine; 5Cl8HQ; 5-chloro-8-Quinolinol; εb; elongation at break; σb; stress at break; σy; stress at yield; χc; degree of crystallinity; ALP; alkaline phosphatase; a.st.; after sterilization; BACs; bovine articular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; hBTSCs; human biliary tree stem/progenitor cells; HLA; human leukocyte antigen; PBG; peribiliary gland; PSC; primary sclerosing cholangitis; MSCs; mesenchymal stem cells; DPSCs; dental pulp stem cells; BMSCs; bone marrow stem cells; FL-MSCs; foetal liver
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; ADMSCs; adipose tissue derived mesenchymal stromal cells; AFSCs; amniotic fluid-derived stem cells; AMMSCs; amniotic membrane mesenchymal stromal cells; BMMSCs; bone marrow mesenchymal stromal cells; BMP; bone morphogenic protein; CD; cluster of different
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; Bone marrow stem cells; Haematopoietic cytokines; ST-segment elevation myocardial infarction; Left ventricular function; Left ventricular remodeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی مغز استخوان; ANOVA; analysis of variance; (r)BMSCs; (rat)bone marrow stem cells; Bax; Bcl-2-associated x protein; Bcl-2; B cell lymphoma-2; Caspase; cysteinyl aspartate-specific protease; CRT; cell replacement therapy; DCFH-DA; fluorescent probe 2′,7′-dichlorofluo