الکترود الماس بور با استفاده از بور

در این صفحه تعداد 128 مقاله تخصصی درباره الکترود الماس بور با استفاده از بور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترود الماس بور با استفاده از بور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود الماس بور با استفاده از بور; Anodic oxidation; Solar Photo-Electro-Fenton; Boron-doped diamond electrode; Industrial wastewater treatment; Solar energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود الماس بور با استفاده از بور; Boron-doped diamond electrode; Tetracycline; Emergent pollutant in water; Electrooxidation process; Electrochemical detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود الماس بور با استفاده از بور; Heterogeneous electrodes; Fourier-transformed large amplitude alternating current voltammetry; Cyclic voltammetry; Boron-doped diamond electrode; Numerical simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود الماس بور با استفاده از بور; Harmaline; Boron-doped diamond electrode; Voltammetry; Detection limit; Peganum harmala; Banisteriopsis caapi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود الماس بور با استفاده از بور; Ambroxol; Boron-doped diamond electrode; Sodium dodecylsulfate; Adsorptive stripping voltammetry; Real samples;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود الماس بور با استفاده از بور; Boron-doped diamond electrode; Nanoporous nickel; l-Alanine; Electrochemical sensor; Electrodeposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود الماس بور با استفاده از بور; BDD; boron-doped diamond electrode; DZ; dizygotic; GSH; glutathione; GSSG; glutathione disulfide; ICC; intraclass correlation coefficient; MZ; monozygotic; RBC; red blood cell; tGSH; total GSH equivalents, i.e., [tGSH]=[GSH]+2[GSSG].; Glutathione; Red blo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود الماس بور با استفاده از بور; Quaternary mixture determination; Antihypertensive drugs; Pharmaceutical dosage forms; Square-wave voltammetry; Boron-doped diamond electrode; Anodic pretreatment;