آب مرطوب

در این صفحه تعداد 224 مقاله تخصصی درباره آب مرطوب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آب مرطوب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب مرطوب; ERS; Electrode Rinse Solution; RED; Reverse electrodialysis; SGP; Salinity gradient power; E-I; Stack potential vs external current curve (also called polarisation curve); Salinity gradient power; Brackish water; Brine; Natural solutions; REAPower;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب مرطوب; Bioindicator; Brackish water; Marginal marine environments; Confinement gradient; River mouths influence; Bioindicateurs; Eaux saumâtres; Environnements marins littoraux; Gradient de confinement; Influence des embouchures fluviales;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب مرطوب; CNTs; carbon nanotubes; SWCNTs; single walled carbon nanotubes; MWCNTs; multi walled carbon nanotubes; CS; chitosan; CR; Congo red; BET; Brunauer-Emmett-Teller; NOM; natural organic matter; SW; sea water; BW; brackish water; OL; old leachates; YL; you
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب مرطوب; BV; bed volumes [mL or L], volume of GFH media in the columns; BW; brackish water; EBCT; empty bed contact time [min], residence time of the water within the medium; GFH; granular ferric hydroxide; IC; inorganic carbon; HL; hydraulic load [m/h], i.e., ads
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب مرطوب; 2D; two-dimensional; aGO; amino graphene oxide; aPES; amino poly ether sulphone; APTS; 3-amino propyl triethoxy silane; BSA; bovine serum albumin; BW; brackish water; CA; cellulose acetate; CNT; carbon nanotubes; CR; Congo red; DMAc; di methyl acetamide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب مرطوب; AFDW; ash free dry weight; asp; C. aspera; BW; brackish water; DW; dry weight; FW; freshwater; LOI; loss of ignition; LSD; Least Significant Difference; NMDS; non-metric multidimensional scaling; SD; standard deviation; sub; C. subspinosa; TIC; total inor