عملکرد انرژی ساختمان

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره عملکرد انرژی ساختمان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عملکرد انرژی ساختمان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Energy benchmarking; Energy disclosure; Time series clustering; Machine learning; Building energy performance; New York City;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Low-rise commercial building; Building energy performance; Passive cooling strategies; Building envelope design optimization; Natural ventilation; Cool roof;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Roof design; Weather uncertainty; Climate change; Building energy performance; Morphing; Typical meteorological year (TMY); Actual meteorological year (AMY); Cold climate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; indoor air quality; indoor air pollution; outdoor air pollution; building energy performance; pollutants; traffic pollution; PM10; NO2; volatile organic compounds; health effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; building refurbishment; public building; school; nZEB; energy audit; cost-optimisation; building energy performance; model calibration; energy signature; energy efficiency measures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Renewable energy systems; Building transient simulation; Cost-optimal analysis; Multi-objective optimization; Genetic algorithm; Building energy performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Inter-Building Effect; Natural ventilation; Dynamic thermal-energy simulation; Sensitivity analysis; Building energy performance; Energy efficiency in buildings
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Building energy performance; Glazing and shading solutions; Indoor thermal comfort; Phase change materials (PCMs); Thermal energy storage (TES);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Cool roof; School building; Building thermal performance monitoring; Dynamic energy simulation; Building energy performance; Building retrofits;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; BREEAM; Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (green building management system in UK); CASBEE; Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (green building management system in Japan); DHC; District Heat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Fuel poverty; Building energy performance; Poor building; Energy performance certificate; Building efficiency policy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Domestic heating; Thermal modelling; Heating and ventilation; Occupant preferences; Energy feedback; Building energy performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Building energy performance; Renewable energy; Sustainable built environments; Green buildings; Future cities development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد انرژی ساختمان; Existing building stock; Building energy performance; Thermal analysis; Retrofit; Economic analysis; Strategies of energy planning;