شبیه سازی عملکرد ساختمان

در این صفحه تعداد 67 مقاله تخصصی درباره شبیه سازی عملکرد ساختمان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبیه سازی عملکرد ساختمان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; ACH; Air Changes per Hour; AML; Algebraic Modelling Language; AMY; Actual Meteorological Year; AR; Autoregressive; ARIMA; Autoregressive Integrated Moving Average; ARMA; Autoregressive Moving Average; ARMA-GARCH; Autoregressive Moving Average - Generali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Stochastic modeling; Occupant behavior; Residential district; DeST; Cooling load; Building performance simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Early design stages; Building performance simulation; Building design; Sensitivity analysis; Monte Carlo simulations; Decision making support; Parallel coordinate plot; Multivariate analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Cooling demand; Urban weather generator; GIS; Spatial analysis; Building performance simulation; Weather data; Antofagasta; Lima; Guayaquil; Valparaiso;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Occupant behavior; Energy conservation measures; Building performance simulation; Energy use; Building retrofit; Uncertainty assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Occupant behavior; Behavior measure; Building performance simulation; Energy savings; Behavior modeling; EnergyPlus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Probabilistic modeling; Behavioral modeling; Behavioral learning; Building performance simulation; Uncertainty propagation; Energy efficiency; Energy management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Occupancy models; Building performance simulation; Deployment space; Predictive building systems control; Annual heating and cooling demands; Model evaluation statistics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Building performance simulation; Occupant behavior; Window operation models; External validation; Building performance indicators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Model predictive control; Multi-objective optimization; Building performance simulation; Thermal comfort; Genetic algorithm; Minimum run period; MATLAB®; EnergyPlus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Model calibration; Measured energy data; Local weather data; Building performance simulation; Energy Plus; Hourly data; Sensor deployment; Case study building; AHU; air handling units; BES; building energy simulation; BIM; building information modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Building performance simulation; Meta-model construction; Variable importance; Building stock; Correlated variables; BTGP; Bayesian treed Gaussian process; CAR; correlation-adjusted correlation; DECM; domestic energy and carbon model; EPSCT; energy perfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; Energy retrofit; Cost-optimality; Building performance simulation; Building stock; Building category; Uncertainty analysis; Sensitivity analysis; Office buildings
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبیه سازی عملکرد ساختمان; ADP Elements; Abiotic Depletion Of Elements Potential [kg Sb-Eq.]; ADP Fossil; Abiotic Depletion Of Fossil Potential [MJ]; AP; Acidification Potential (kg SO2- Eq.]; BIM; Building Information Modeling; BoQ; Bill Of Quantities; BPS; Building Performance Si