کولوس

در این صفحه تعداد 229 مقاله تخصصی درباره کولوس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کولوس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولوس; Bone fracture healing; Biological modeling; Mechanobiological modeling; Mechanical stimuli; Growth factors; Callus; Hematoma; Angiogenesis; Finite element; Mathematical modeling; Computational modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولوس; CLD; chain-length distribution; SEC; size-exclusion chromatography; DP; degree of polymerization; DMSO; dimethyl sulfoxide; Starch; Callus; Size-exclusion chromatography (SEC); Molecular size distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولوس; Emergent pest; Wood borer; Oak borer; Defoliator; Enaphalodes rufulus; Agrilus spp; Lymantria dispar; Forest decline; Forest succession; Climate change; Fire suppression; Callus; Hydraulic failure; Carbon starvation; Ozark Plateau; Carbon balance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولوس; 2,4-D; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; 2iP; 2-isopentenyladenine; ABA; abscisic acid; ANOVA; analysis of variance; CAL; callus; CRD; completely randomized design; Dicamba; 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid; ECAL; embryogenic callus; EL; embryogenic lines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولوس; 2, 4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; 2iP; 6-ϒ-ϒ-(dimethylallylamino)-purine; B5; Gamborg medium; BAP; 6-benzylaminopurine (syn. BA); CM; coconut milk; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; DSO; direct shoot organogenesis; FRAP; ferric reducing antioxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولوس; CAM; Crassulacean Acid Metabolism; ORF; Opening Reading Frame; NGS; Next-Generation Sequencing; CO2; Carbone Dioxide; PEG; Preferentially Expressed Genes; BAP; 6-benzylaminopurine; CIM; Callus Induction Media; RIN; RNA Integrity Number; FAE; Formaldehyde/