سلول های سرطانی

در این صفحه تعداد 262 مقاله تخصصی درباره سلول های سرطانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های سرطانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سرطانی; eIF2; eukaryotic initiation factor 2; ER; endoplasmic reticulum; Grp94; glucose-regulated protein of 94 kDa; Grp78; glucose-regulated protein of 78 kDa; HIF-1α; hypoxia inducible factor-1 alpha; HRE; hypoxia response element; Hsp; heat shock protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سرطانی; AF; S-triethyl phosphine gold(I)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside (Auranofin); AP-1; activator protein 1; ARE; antioxidant response element; ASK1; apoptosis signal-regulating kinase 1; [Au(dppe)2]Cl; [bis(diphenylphosphino)ethane]gold(I)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سرطانی; CDV; Cidofovir; CDVpp; Cidofovir diphosphate; HPV; human papillomavirus; CMV; cytomegalovirus; SV40; Simian Virus 40; Cidofovir; Cancer cells; Apoptosis induction; Thyroid carcinoma; Mesothelioma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سرطانی; Cancer cells; Tumor mitochondria; Perhexeline; β-Oxidation; Anti-mitochondrial therapyAAT, aspartate aminotransferase; AcAc, acetoacetate; ANT, adenine nucleotide translocase; COX, cytochrome c oxidase; CPT1, carnitine palmitoyl transferase I; LCHAD, long
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های سرطانی; Synthesis; 6-Chloro-quinazolin derivatives; Antitumor; Cancer cells; ApoptosisADM, adriamycin; AO/EB, acridine orange/ethidium bromide; 13C NMR, 13C nuclear magnetic resonance; DMSO, dimethyl sulfoxide; FCM, flow cytometry; HCPT, 10-hydroxyl camptothecin;