بیماران سرطانی

در این صفحه تعداد 213 مقاله تخصصی درباره بیماران سرطانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیماران سرطانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماران سرطانی; Osteonecrosis of the jaw; Medication-related osteonecrosis of the jaw; Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw; Antiresorptive therapy; Preventive measures; Plasma-rich in growth factors; Extraction; Cancer patients; MRONJ; medication-related oste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماران سرطانی; RCT; randomised control trial; CDR; cytotoxic drug reconstitution; FGD; focus group discussion; NCI; National Cancer Institute; TAU; treatment as usual; PHQ-9; patient health questionnaire-9; GAD-7; generalized anxiety disorder-7; RSES; rosenberg self-est
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماران سرطانی; Cardio-oncology units; Cardiotoxicity; Cancer patients; Cancer survival; Unidades de cardio-oncología; Cardiotoxicidad; Paciente con cáncer; Superviviente al cáncer; CTRCD; cancer therapeutics-related cardiac dysfunction; CV; cardiovascular; CVD; cardi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماران سرطانی; Enterococcus spp.; Antimicrobial resistance; Virulence; MLST; Cancer patients; CC; clonal complex; HiRECCs; high-risk enterococcal clonal complexes; HLR, high-level resistance; high-level resistance; HLR-GEN; high-level resistance to gentamicin; HLR-STR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماران سرطانی; Neutrophils; Myeloid-derived suppressor cells; Myeloid cells; Invasion; Angiogenesis; Metastasis; Immune suppression; Cancer; Cancer patients; Tumor progression; Inflammation; Microbiota;