واکسن سرطانی

در این صفحه تعداد 162 مقاله تخصصی درباره واکسن سرطانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکسن سرطانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن سرطانی; FDA; US Food and Drug Administration; BCG; Calmette and Guerin; DC; dendritic cell; APCs; antigen-presenting cells; TSAs; tumor specific antigens; TRA; tumor rejection antigen; gp96; glycoprotein of 96 kDa; CTLs; cytotoxic T cells; SEREX; serological an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن سرطانی; HCC; cancer vaccine; HEPAVAC; HLA-ligandome; HCC; hepatocellular carcinoma; ASR; age-standardized rate; HBV; hepatitis B virus; HCV; hepatitisC virus; TAAs; Tumor-associated antigens; DAMPs; damage-associated molecular patterns; DCs; dendritic cells; AFP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن سرطانی; CSC; cancer stem cell; CTC; circulating tumor cell; EMT; epithelial-mesenchymal transition; HTS; high-throughput screening; MET; mesenchymal-epithelial transition; Epithelial-mesenchymal transition; Brachyury; Cancer vaccine; Stemness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن سرطانی; Poly(4,4′-trimethylenedipiperdyl sulfide); Cancer vaccine; Microparticles; PNSN; Nanoparticles, biodegradable polymer, antigen; CpG, PLGA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن سرطانی; AAH; atypical adenomatous hyperplasia; AK; actinic keratosis; AML; acute myelogenous leukemia; AMM; asymptomatic multiple myeloma; APC; antigen presenting cell; B-ALL; B cell acute lymphocytic leukemia; B-CLL; B cell chronic lymphocytic leukemia; BD; Bowe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن سرطانی; Fibroblast activation protein α; Interleukin-10; Cyclophosphamide; Prime-boost strategy; Immunosuppression; Cancer vaccine; Ad; adenovirus; CAFs; cancer-associated fibroblasts; CpVR-FAP; a recombinant plasmid encoding human FAPα; CY; cyclophosphamide; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن سرطانی; CD40L; Dendritic cell; Cancer vaccine; DNA vaccine; Surfactant protein D; B16-F10 melanoma; ALS; analytical light scattering; APC; antigen presenting cell; BMDC; bone marrow derived dendritic cells; CD40L; CD40 ligand; CTL; cytotoxic T lymphocytes; DC; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکسن سرطانی; CTL; cytotoxic T lymphocytes; EBV-B; Epstein-Barr virus-transformed B; H/K-HELP; helper/killer-hybrid epitope long peptide; HPV; human papilloma virus; MMC; mitomycin C; Mo-DC; monocyte-derived dendritic cells; PBMC; peripheral blood mononuclear cells;