کانابینوئید

در این صفحه تعداد 904 مقاله تخصصی درباره کانابینوئید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده کانابینوئید
مقالات ISI کانابینوئید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; Marijuana; Cannabinoid; Cannabinoid receptor; Placenta; Uterine endometrium; CNR1; cannabinoid receptor 1; CNR2; cannabinoid receptor 2; CBs; cannabinoids; eCBs; endocannabinoids; ACTB; β-actin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; Aβ; β-amyloid; GABA; γ-amino butyric acid; AD; Alzheimer's diseases; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; AEA; anandamide; EAE; autoimmune encephalomyelitis; BBB; blood brain barrier; CDB; cannabidiol; CB; cannabinoid rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; Ach; acetylcholine; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; Ang II; angiotensin II; AT1R; type 1 angiotensin receptor; BK; bradykinin; CB1R; type 1 cannabinoid receptor; DAG; diacylglycerol; DAGL; diacylglycerol lipase; EC; endocannabinoid; ERK; extracellular signa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; Cannabinoid; Prenatal development; Adolescence; Multigenerational inheritance; Epigenetics; DNA methylation; Chromatin; Transcription; Synaptic plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; Cannabinoid type 2 receptor; Cannabinoid; Fluorescent probe; Alkyl indole; G protein-coupled receptor; BODIPY 630/650-X-OSu; 6-(((4,4-difluoro-5-(2-thienyl)-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene-3-yl)styryloxy)acetyl) aminohexanoic acid, succinimidyl ester; PEG; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; 2-AG; 2-arachidonoyl glycerol; 11-nor-THC-COOH; 11-nor-tetrahydrocannabinol-9-caboxylic acid; 11-OH-THC; 11-hydroxy-tetrahydrocannabinol; 8-OH-THC; 8-hydroxy-tetrahydrocannabinol; CB; cannabinoid; CB1R; Type I cannabinoid receptor; CB2R; Type II cannabino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; 5-HT(2B); 5-hydroxytryptamine 2B receptor; ACE; angiotensin-converting enzyme; AMPK; AMP-activated protein kinase; ARB; AT1R blocker; ASK1; apoptosis signal-regulating kinase 1; AT1R; angiotensin II type 1 receptor; ATX; autotaxin; BDL; bile duct ligation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; 5-HIAA; 5-Hydroxyindoleacetic acid; 5-HT; 5-Hydroxytryptamine; ADHD; Attention Deficit-Hyperactivity Disorder; ACC; Anterior Cingulate Cortex; BDNF; Brain-derived Neurotrophic Factor; BLA; Basolateral Amygdala; CB; Cannabinoid; Cg; Cingulate Cortex; CPP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; 2AG; 2-arachidonoylglycerol; 5-HT; serotonin; CB; cannabinoid; eCB; endocannabinoid; ESC; escitalopram; IMI; imipramine; NA; noradrenaline; NAC; N-acetylcysteine; TIA; tianeptine; Antidepressant; Depression; Endocannabinoid system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; Cannabinoid; Sex difference; Estradiol; Testosterone; AMP-activated protein kinase; Glutamate; Retrograde signaling; Energy balance; Cachexia; Obesity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; (2-AG); 2-arachidonoyl-glycerol; (∆9-THC); delta-9-tetrahydrocannabinol; (AA); Alko Alcohol preferring; (ABHD); alpha/beta hydrolase domain-containing protein; (ADE); alcohol deprivation effect; (AEA); N-arachidonoylethanolamine; (CB1); cannabinoid rece
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کانابینوئید; Ach; acetylcholine; ACTH; adrenocorticotrophic hormone; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BEND; beta-endorphin; BFNA; beta-funaltrexamine; BNST; bed nucleus of the stria terminalis; Ca(2+); calcium; CaMKII; calcium/calmodulin-dependent protein kina