کروماتوگرافی مایع مغناطیسی

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی مایع مغناطیسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی مایع مغناطیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; 1,3-Diethynyltetramethyl-disiloxane; 1,6-Hexanedithiol; Hybrid monoliths; Thiol-yne click reaction; Photo-initiated polymerization; Capillary liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Emerging persistent organic pollutants; Perfluoroalkyl substances; Novel brominated flame retardants; Organophosphorus flame retardants; Aquatic ecosystem; Sample treatment; Extraction; Analytical determination; μSIS; micro-selected ion storage mode; 1-M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Capillary liquid chromatography; Mixed-mode retention; Ethylvinylbenzene-divinylbenzene based ion-exchange resin; Cation-exchange stationary phase; Retention mechanism; Hydrophobic and hydrogen bonding interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Organic monolith; Hydrophilic interaction; Epoxy-amine ring-opening polymerization; Capillary liquid chromatography; Poly (ethylene imine);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Capillary liquid chromatography; Capillary LC; Detection; UV-absorption; HPLC-UV; Light-emitting diode; LED; Dual-wavelength; Absorption ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Trypsin; Chymotrypsin; Transferrin; Immobilized enzyme microreactor; Proteomics; Capillary liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Highly efficient column; Capillary liquid chromatography; Core-shell particles; Superficially porous particles; Column packing; UHPLC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Pentafluorobenzyl imidazolium bromide ionic liquid; Polyhedral oligomeric silsesquioxane; Hybrid monolithic column; Mixed-mode retention; Capillary liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Portable liquid chromatography; Capillary liquid chromatography; Microfluidics; Light emitting diode photometric on-capillary detection; Open platform design; Off-the-shelf components
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Bioanalysis; Capillary coating; Environmental analysis; Food analysis; Green extraction; In-tube solid-phase microextraction; Miniaturized liquid chromatography; Molecularly-imprinted polymer; Monolithic capillary column; Nanoparticle-based coating; AAm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Aflatoxins; Capillary liquid chromatography; Molecularly imprinted polymers; Monolithic column; Photopolymerization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Open tubular column; Octaglycidyldimethylsilyl polyhedral oligomeric silsesquioxanes; 4-aminophenyl disulfide; Ring-opening polymerization; Capillary liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; 5-NDZs; 5-nitroimidazoles; CLC; capillary liquid chromatography; CRZ; carnidazole; DMZ; dimetridazole; IPZ; ipronidazole; MNZ; metronidazole; MRLs; maximum residue levels; MISPE; molecularly imprinted solid phase extraction; nano-LC; nano-liquid chromatog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Polyhedral oligomeric silsesquioxane; Hybrid monolithic column; Preparation method; Capillary liquid chromatography; Separation; Chromatographic application;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; CapLC; capillary liquid chromatography; DLL-ME-HPLC-MS/MS; dispersive liquid-liquid microextraction-high resolution liquid chromatography-mass spectrometry; EQS; environmental quality standards; GHG; greenhouse gases; HS-SPME; headspace solid phase microe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; β-CD; β-cyclodextrin; AClMPC; amylose tris (5-chloro-2-methylphenylcarbamate); ADMPC; amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate); AMPS; 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; APTS; 3-aminopropyl trimethoxysilane; C3ClMPC; cellulose tris (3-chloro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مایع مغناطیسی; Complexation; Derivatization; Disperser solvent; Green analytical chemistry; Liquid-phase microextraction; Real sample analysis; Sample pre-treatment; SFODME; Solidified floating organic drop microextraction; Solvent microextraction; AA; Alcoholic-assiste