گل کلم

در این صفحه تعداد 45 مقاله تخصصی درباره گل کلم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گل کلم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گل کلم; AN; ANANTHA; AP1; APETALA1; AP2a; APETALA2a; BL; BLIND; CAL; CAULIFLOWER; CEN; CENTRORADIALIS; DDO; SD medium without Leu and Trp; FA; FALSIFLORA; FL; flowers at anthesis; FM; floral meristems; GAs; gibberellins; GA2ox1; GA2-oxidases 1; GA20oxs; GA20-oxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گل کلم; LFY; LEAFY; SOC1; SUPPRESSION OF CONSTANS 1; FT; FLOWERING LOCUS T; AP1; APETALA1; AP3; APETALA3; CAL; CAULIFLOWER; AG; AGAMOUS; PI; PISTILLATA; FLO; FLORICAULA; Bju; Brassica juncea; Bra; Brassica rapa; Ath; A. thaliana; DTF; days to flower; DAP; days af
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گل کلم; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6- sulfonic acid); TEAC; Trolox equivalents antioxidant capacity; GAE; gallic acid equivalents; AAE; ascorbic acid equivalents; TAC; total antioxidant capacity; TPC; total
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گل کلم; ABS; Arabidopsis Bsister; AG; Agamous; AGL1, 2, 4, 5, 9, 11, 13; Agamous-like gene1, 2, 4, 5, 9, 11, 13; AP1, 2, 3; Apetala1, 2, 3; BEL1; Bell1; CAL; Cauliflower; CO; Constans; DEF; Deficiens; GLO; Globosa; ELF1; Early flowering1; FLC; Flowering locus c;