سفالوسپورین

در این صفحه تعداد 164 مقاله تخصصی درباره سفالوسپورین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سفالوسپورین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سفالوسپورین; azithromycin; arrhythmia; penicillin; cephalosporin; cardiac arrest; ventricular tachycardia; CHD; Congenital heart disease; CPR; Cardiopulmonary resuscitation; FDA; Food and Drug Administration; ICD-9; International Classification of Diseases, Ninth Revi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سفالوسپورین; Antibacterial prophylaxis; Beta radiation; Cephalosporin; Cytotoxicity; Drug sterilization; Electron paramagnetic resonance spectroscopy; EPR spectra; Ionizing radiation; Microbiological activity; Q-TOF; Radiation sterilization; Thermolabile drugs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سفالوسپورین; Perioperative; Anaphylaxis; Anesthesia; Tryptase; Latex; Antibiotics; Beta-lactam; Cephalosporin; Chlorhexidine; Neuromuscular blocking agents; Skin test; Radiocontrast media; Gadolinium; NMBA; Neuromuscular blocking agent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سفالوسپورین; CEF; ceftiofur; CIP; ciprofloxacin; CP; cephalosporin; ENR; enrofloxacin; FQ; fluoroquinolones; MM; minimal medium; NOR; norfloxacin; OD; optical density; OTU; Operational Taxonomic Unit; QIIME; Quantitative Insights into Microbial Ecology; TISAB; total i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سفالوسپورین; Biological and environmental matrices; Biosensors; Drug analysis; Magnetic-MIP; MISPE; MISPME; AIBN; 2,2azobisisobutyronitrile; ASA; Acetylsalicylic acid; CEL; Celecoxib; CF; Cephalosporin; CNT; Carbon nanotubes; COC; Cocaine; CV; Cyclic voltammetry; DFC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سفالوسپورین; Adverse drug reaction; allergy; cephalosporin; Clostridium difficile; death; hemolytic anemia; hospitalized; oral; outpatient; nephropathy; parenteral; serious cutaneous adverse reaction; Stevens-Johnson syndrome; ADR; Adverse drug reaction; EHR; Electron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سفالوسپورین; Drug; Antibiotic; Penicillin; Cephalosporin; Inpatient; Allergy; Hypersensitivity; Anaphylaxis; Immune-mediated; IgE mediated; Drug allergy; Antibiotic allergy; HSR; Hypersensitivity reaction; MD; Medical doctor; NP; Nurse practioner; PCN; Penicillin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سفالوسپورین; FQs; fluoroquinolones; BLs; β-lactams; OFL; ofloxacin; NOR; norfloxacin; ENR; enrofloxacin; PEF; pefloxacin; CEF; cephalosporin; AMOX; amoxicillin; ARGs; antibiotic resistance genes; MSW; municipal solid waste; AMR; antimicrobial resistance; TN; total ni