تراکم شارژ

در این صفحه تعداد 258 مقاله تخصصی درباره تراکم شارژ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تراکم شارژ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تراکم شارژ; Acrylamide polyelectrolytes; Aquatic toxicity; Charge density; Intrinsic viscosity; Molecular weight; Environmental risk assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تراکم شارژ; Bioflocculant; Mixed culture; Resource recovery; Industrial wastewater; Natural polyelectrolyte; Extracellular polymeric substances; B-EPS; Bound extracellular polymeric substance; CD; Charge density; CER; Cation exchange resin; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تراکم شارژ; Co-graft starch-based flocculant; Charge density; Average graft chain length; Flocculation performance; Flocculation mechanism; Structure-activity relationship;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تراکم شارژ; SM; synovial membrane; MW; molecular weight; PBS; phosphate buffered saline; ECM; extracellular matrix; HCT; hydroxyethylmethacrylate-Co-trimethylammoniumpropylacrylamid (HEMA-Co-TMAP); GAG; glycosaminoglycan; BSA; bovine serum albumin; PEG; polyethylene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تراکم شارژ; a.u.; arbitrary units; CC; point of charge compensation; Chol; cholesterol; CLSM; confocal laser scanning microscopy; CV; cell viability; DLS; dynamic light scattering; DOPC; 1,2-di-[(9Z)-octadec-9-enoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPE; 1,2-dioleoyl-sn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تراکم شارژ; BOD5; 5 days biochemical oxygen demand; CD; charge density; C-F; coagulation-flocculation; COD; chemical oxygen demand; C-PAM; cationic polyacrylamide; D-F; direct flocculation; LDS; light diffraction scattering; MW; molecular weight; RP; reactive phosp