مقاومت انتقال شارژ

در این صفحه تعداد 111 مقاله تخصصی درباره مقاومت انتقال شارژ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مقاومت انتقال شارژ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; Graphene nanoplatelet; Electrochemical impedance spectroscopy; Cyclic voltammetry; Charge transfer resistance; Iodide/triiodide redox reaction; Pt-free electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; MOF; metal-organic framework; SC; supercapacitor; CNT; carbon nanotubes; Rs; series resistance; Rct; charge transfer resistance; ES; energy density; Ps; power density; NPC; nano-porous carbon; BDAC; biowaste derived activated carbon; TMDs; transition meta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; DMFC; direct methanol fuel cell; MEA; membrane electrode assembly; PET; polyethylene terephthalate; CCM; catalyst-coated membrane; FE-SEM; field emission scanning electron microscopy; FIB-SEM; focused ion beam-assisted scanning electron microscopy; AFM; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; AF; antifouling; AIJFA; Azadirachta indica juss Fatty amide; APDP; anodic potentiodynamic polarization; APM-DMS; amino-propyl methyl siloxane-dimethyl siloxane; APS; ammonium persulfate; APTMS; 3‑aminopropyltrimethoxysilane; APT-PDMS; amino-propyl t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; Electrolysis; CO2 conversion; Renewable energy; Syngas; Solar fuels; BID; Barrier ionization discharge detector; CO2; Carbon dioxide; Rcell; Cell resistance; Rct; Charge transfer resistance; CB; Conduction band; CV; Cyclic voltammetry; DEMS; Differential
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; Start-up of bioelectrochemical system; Charge transfer resistance; Anode respiring bacteria; Graphite electrode; Iron; Calcium and sulfide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; Nano rose petal like structure; Dye sensitized solar cell; Cobalt sulfide; Counter electrode; Charge transfer resistance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; 2D; two-dimensional; ARPES; angle-resolved photoemission spectroscopy; An-CH3; 9,10-dimethylanthracene; An-Br; 9,10-dibromoanthracene; AIE; aggregation induced emission; BSA; bovine serum albumin; CVD; chemical vapor deposition; CFG; chemical functionaliz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; Bio-electro-Fenton; Polypyrrole modification; H2O2 bio-electrogeneration; Recirculated microbial desalination cell; Methylene blue degradation; AEM; anion-exchange membrane; BES; bioelectrochemical system; CEM; cation exchange membrane; CConlumbicE; Coulo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; CBL; Carbon-Based Layer; CL; Catalyst Layer; COD; Chemical Oxygen Demand; EIS; Electrochemical Impedance Spectroscopy; GDL; Gas Diffusion Layer; LSV; Linear Sweep Voltammetry; MEA; Membrane Electrode Assembly; MEC; Microbial Electrolysis Cell; MFC; Microb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت انتقال شارژ; Ex vivo sensor; Dopamine; Mouse Parkinson's disease model; Molybdenum disulfide; One-step electrochemical deposition; MoS2; molybdenum disulfide; PPy; polypyrrole; PD; Parkinson's disease; MPTP; 1-methyl-4-phenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine; Rct; charge t