کلینیل کلرید

در این صفحه تعداد 121 مقاله تخصصی درباره کلینیل کلرید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کلینیل کلرید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلینیل کلرید; TPS; thermoplastic starch; ChCl; choline chloride; U; urea; UM; urea intercalated montmorillonite; IM; imidazole; M; montmorillonite; Gl; glycerol; Thermoplastic starch-based composites; Deep eutectic solvent; Montmorillonite; Melt processable films; Mech
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلینیل کلرید; DES; Deep eutectic solvents; TPC; total phenolic content; HPLC; high pressure liquid chromatography; UV; ultraviolet visible; FT-IR; Fourier-transform infrared spectroscopy; EG; ethylene glycol; Gly; glycerol; [Ch]Cl; choline chloride; SLE; solidliquid ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلینیل کلرید; AA; acetic acid; A; adonitol; Butaned; 1,4-butanediol; B; betaine; CA; citric acid; DES; deep eutectic solvents; EG; ethylene glycol; GAE; gallic acid equivalent; Glu; glucose; Gly; glycerol; ChCl; choline chloride; LA; lactic acid; LEV; levunilic acid; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلینیل کلرید; Trehalose (PubChem CID: 7427); Choline chloride (PubChem CID: 6209); NADES; natural deep eutectic solvent; T; trehalose; CCL; choline chloride; TCCL-DESs; trehalose and choline chloride based deep eutectic solvents; TCCL3-DES; TCCL-DESs were prepared by m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلینیل کلرید; Green chemistry; Ionic liquids; Choline chloride; Potassium persulfate; Metathesis; Biodegradability; Organic synthesis; Heterocyclic synthesis; Surfactant ionic liquid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلینیل کلرید; Free radical polymerization; Crosslinking; Hydrogels; Nanogels; Deep eutectic solvents; Choline chloride; Renewable monomers; Platform chemicals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلینیل کلرید; DES; deep eutectic solvent(s); CC; choline chloride; Glu; glucose; Man; mannose; Ara; arabinose; Xyl; xylose; Rf; retention factor; Deep eutectic solvents; Green reaction system; Glycolipid synthesis; Lipase; Transesterification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلینیل کلرید; AMNS; alkylmethylnaphthalene sulfonates; BTBAC; benzyltributylammonium chloride; BTMAC; benzyltrimethylammonium chloride; ChCl; choline chloride; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; DES1; ChCl:glycerol (1:3); DES2; ChCl:urea (1:2); DESs; deep eutectic s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلینیل کلرید; Cellulosic substrates; Chitosan; Ag-NP's/PVP colloid; Triclosan; Choline chloride; Microwave; Pigment printing; Antibacterial functionality;