کولین اکسیداز

در این صفحه تعداد 69 مقاله تخصصی درباره کولین اکسیداز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کولین اکسیداز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولین اکسیداز; Abiotic Stress; Archaea; Bacteria; Carbon Fixation; Genetic Engineering; Nitrogen Acquisition; Phosphate Acquisition; Yield; 3-PGA; 3-Phosphoglycerate; γ-ECS; γ-Glutamylcysteine synthetase; AS; Asparagine synthetase; BetA; Choline dehydrogenase; BicA; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولین اکسیداز; Advanced material; Alzheimer's disease; Bioimaging; Biological fluid; Detection; Neurotransmitter; Optical biosensing; Optical sensing; Parkinson's disease; Schizophrenia; 5-HT; serotonin; AA; ascorbic acid; ACh; acetylcholine; AChE; acetyl cholinesterase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولین اکسیداز; a-CNT; acylchloride functionalized CNT; AChE; acetylcholine esterase; AsOx; ascorbate oxidase; APS; ammonium peroxydisulfate; Ani; Aniline; β CD; β-cyclodextrin; CNT; carbon nanotubes; c-MWCNT; carboxylized-carbon nanotubes; S-CNT; sulfonized-carbon nan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولین اکسیداز; GB; glycine betaine; WT; wild type; RWC; relative water content; SOD; superoxide dismutase; CDH; choline dehydrogenase; CMO; choline monooxygenase; BADH; betaine aldehyde dehydrogenase; COD; choline oxidase; GSMT; glycine sarcosine methyltransferase; SDMT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولین اکسیداز; CHO; choline oxidase; DAD; donor-acceptor distance; D-choline; 1,2-[2H4]-choline; FAD; flavin adenine dinucleotide; KIE; kinetic isotope effect; QM; quantum mechanical; TRS; tunneling-ready-state; TST; transition state theory; Choline oxidase; Flavin-subs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولین اکسیداز; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide; EMIDCA; 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide; Phen; 1,10-phenanthroline; BQ; 1,4-benzoquinone; MEA; 2-mercaptoethylamine; MPA; 3-mercaptopropionic acid; 4AT; 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-ox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولین اکسیداز; Au; gold; C60[C(COOH)2]2; carboxyl-modified fullerene; C60-NCNTs/CHIT; fullerene-nitrogen doped carbon nanotubes and chitosan; ChO; choline oxidase; CNO; carbon nano-onions; CNT; carbon nanotube; CS; chitosan; Cys; l-Cysteine; DWCNT; double walled carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولین اکسیداز; Arabidopsis; Betaine; Choline; Choline oxidase; Sinapine; TransgenicBetaine, (glycine betaine); COX, choline oxidase; Sinapine, sinapoylcholine; SCT, sinapoylglucose: choline sinapoyltransferase; SG, sinapoylglucose; SGT, sinapate glucosyltransferase; SM,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولین اکسیداز; AChE; acetylcholinesterase; a.u.; arbitrary unit; ChOD; choline oxidase; DEAE; diethyl aminoethyl; LB; Langmuir-Blodgett; ECL; electrochemiluminescence; PVA-SbQ; poly(vinyl alcohol) bearing styrylpyridinium groups; PBS; phosphate buffered-saline; Langmu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کولین اکسیداز; A; area per molecule; AChE; acetylcholinesterase; ACh; acetylcholine; ADH; alcohol dehydrogenase; ATChI; acetylthiocholine; ATR-FTIR; attenuated total reflection-Fourier transform infrared; au; arbitrary unit; BuChE; butyrylcholinesterase; BSA; bovin