طبقه بندی و رگرسیون درختان

در این صفحه تعداد 92 مقاله تخصصی درباره طبقه بندی و رگرسیون درختان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طبقه بندی و رگرسیون درختان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; AASLD; American Association for the Study of Liver Diseases; AFP; alfa-fetoprotein; CART; classification and regression trees; cfDNA; circulating cell-free DNA; CTC; circulating tumor cells; ctDNA; circulating cell-free tumor DNA; CTscan; computed tomogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Classification and regression trees; Decision trees; Multivariate adaptive regression splines; Phasor measurement units; Real-time transient stability assessment; Synchrophasors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Feature selection; Classification and regression trees; Random forest; Principal components analysis; Pan-sharpening; Machine learning; Crop type mapping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Saccade identification; Clinical electrooculography; Support vector machines; K-nearest neighbors; Classification and regression trees;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Classification and Regression Trees; Random Forests algorithm; Logistic regression; Correlate of protection; Shigella;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Deposit pricing; Deposit rates; Core deposits; Generalized linear models; Multivariate adaptive regression splines; Support vector regression; Artificial neural networks; Classification and regression trees; Random forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; AM; antimuscarinic; BMI; body mass index; BPH; benign prostatic hyperplasia; CART; classification and regression trees; DB; double-blind; ER; extended release; HRQL; health-related quality of life; LS; least squares; MARS; multivariate adaptive regression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Child maltreatment; Foster care; Foster care entry; Time in care; Child welfare policy; Demographics; Risk factors; Maltreatment risk factors; Classification and regression trees; CARTs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Factorial discriminant analysis; Multinomial logistic regression; Classification and regression trees; Soil thickness; Morphometric attributes; Landscape structures
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; ANN; Artificial neural networks; CART; Classification and regression trees; CV; Cross validation; DA; Discriminant analysis; IQR; Inter-quartile range; LDA; Linear discriminant analysis; LOOCV; Leave-one-out cross-validation; LR; Logistic regression; MNLR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Primary Biliary Cirrhosis; Classification and Regression Trees; Electronic Health Records; Racial Disparities; Gender; Autoimmune Disease; ALP; alkaline phosphatase; AMA; antimitochondrial antibody; ASINPI; Asian American, American Indian, or Pacific Isla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Pelagic ecology; Trophic dynamics; Mesopelagic predator; Diet analysis; Biological sampler; Lancetfish; Micronekton; North Pacific Subtropical Gyre; Midwater communities; Classification and Regression Trees;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Metabolomics; Data analysis; Mass spectrometry; Liquid chromatography; Target; Untarget; Chemometric tools; ABF; Analysis services backup file; ASCA; ANOVA-simultaneous component analysis; CART; Classification and regression trees; CAWG; Chemical analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; Digital mammography; Breast cancer screening; Digital breast tomosynthesis; Binary marginal generalized linear models; Classification and regression trees; Generalized estimating equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طبقه بندی و رگرسیون درختان; SLE; systemic lupus erythematosus; RA; rheumatoid arthritis; SLEDAI; systemic lupus erythematosus disease activity index; BILAG; British Isles lupus assessment group; qPCR; real time polymerase chain reaction; CART; classification and regression trees; CM