کلیووس

در این صفحه تعداد 50 مقاله تخصصی درباره کلیووس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کلیووس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلیووس; Skull base; Endoscopic endonasal surgery; Clivus; Chordoma; Chondrosarcoma; Base de cráneo; Cirugía endonasal endoscópica; Clivus; Cordomas; Condrosarcomas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلیووس; Anatomy; Clivus; Endonasal; Endoscopic; Frontolateral approach; Posterior clinoid; BA; Basilar artery; EPC; Endoscopic endonasal extradural posterior clinoidectomy; ICA; Internal carotid artery; PCP; Posterior clinoid process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلیووس; Chordoma; Clivus; Craniocervical junction; Endoscopic surgery; Retropharyngeal approach; Skull base; Upper cervical spine; CCJ; Craniocervical junction; ENT; Ear, nose, and throat; VA; Vertebral artery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلیووس; Clival chordoma; Clival meningioma; Extended endoscopic endonasal approach; Skull base surgery; Chordome; Clivus; Méningiome; Endoscopie; Chirurgie de la base du crâne;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلیووس; Clivus; Cranial osteopathy; Craniosacral therapy; John Upledger; Sphenobasilar synchondrosis (SBS); Spheno-occipital junction; Spheno-occipital synchondrosis; Spheno-occipital synostosis; William Sutherland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلیووس; Biomechanics; Clivus; Craniovertebral junction; Mesh cage; Vertebrae body reconstructionC1, Atlas; C2, Axis; C3, Third cervical vertebra; C4, Fourth cervical vertebra; CPSF, Clivus plate system fixation; CVJ, Craniovertebral junction; FMCF, Fashioned mesh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلیووس; Clivus; Endoscopic endonasal; Interpeduncular cistern; Pituitary gland; Retroinfundibular area; Suprasellar cistern; Transsphenoidal approachCSF, Cerebrospinal fluid; IC, Interpeduncular cistern; ICA, Internal carotid artery; MRI, Magnetic resonance imagi