روغن نارگیل

در این صفحه تعداد 90 مقاله تخصصی درباره روغن نارگیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روغن نارگیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن نارگیل; CNO; Coconut oil; SNO; Sunflower oil; LSO; Linseed oil; LA; Linoleic acid (18:2, n-6); ARA; Arachidonic acid (20:4, n-6); ALA; α-linolenic acid (18:3, n-3); DHA; Docosahexaenoic acid (22:6, n-3); Linseed oil; Curcumin; Nanoemulsion; Bioavailability; Phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن نارگیل; ADG; average daily gain; BW; body weight; FA; fatty acids; FAME; fatty acid methyl esters; IgA; immunoglobulin A; IgG; immunoglobulin G; IgM; immunoglobulin M; LCFA; long chain fatty acids; MFG; milk fat globules; MUFA; monounsaturated fatty acids; PUFA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن نارگیل; CDDGS; corn dried distillers grains with solubles; SFA; sum of saturated fatty acids; UFA; sum of unsaturated fatty acids; MUFA; sum of monounsaturated fatty acids; PUFA; sum of polyunsaturated fatty acids; IV; iodine value of fat; TBA-RS; thiobarbituric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن نارگیل; Fetal programming; Holstein heifers; Linoleic acid; Fatty acids; AI; artificial insemination; BCS; body condition score; BW; body weight; CCO; coconut oil; CLA; conjugated linoleic acid; CTL; no fat supplement; EFA; essential fatty acid supplement; FA; fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن نارگیل; AcN; acetonitrile; AMD; age-related macular degeneration; CNO; coconut oil; CAT; catalase; CO; corn oil; DCM; dichloromethane; FO; fish oil; GSH; glutathione; GPx; glutathione peroxidase; GST; glutathione-S-transferase; GNO; groundnut oil; HPLC; high perf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن نارگیل; DHA; docosahexanoic acid; FA; fatty acids; FAME; fatty acid methyl esters; LCFA; long chain fatty acid(s); MCFA; medium chain fatty acid(s); PUFA; polyunsaturated fatty acid(s); RRF; relative response factor; VFA; volatile fatty acid(s); Krabok oil; Cocon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن نارگیل; NLC; nanostructured lipid carrier; TOC; α-tocopherol; TOC-NLCs; NLCs enriched with TOC; SF; sunflower oil; SA; sweet almond oil; OV; olive oil; CO; coconut oil; PdI; polydispersity index; ZP; zeta potential; EE; entrapment efficiency; DL; drug loading ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن نارگیل; Coconut oil; Transesterification; Coconut methyl ester; Physicochemical properties; Biofuel; TE; transesterification; CIE; combustion ignition engine; CME; coconut methyl ester; PP; pour point; CFPP; cold filter plugging point; CN; cetane number;