آشنایی با موضوع

ضریب عملکرد Coefficient Of Performance به اختصار COP بیانگر راندمان دستگاه های سرمایشی و گرمایشی سیکل تبرید مانند چیلر، روف تاپ پکیج، پمپ حرارتی VRF، GHP، اسپلیت و. . ‌. است. ضریب عملکرد COP با نسبت توان حرارتی (برودتی) گرفته شده از هوای فضای مورد نظر یا آب و هر سیال دیگری به توان الکتریکی ورودی به دست می آید. ضریب عملکرد همانند راندمان ماشین ها بوده ولی مقدار آن بیش از ۱۰۰ درصد است. اگر مقدار آن برای دستگاهی کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، آن دستگاه به درستی کار نخواهد کرد. از آنجا که صورت و مخرج آن هردو بر حسب یک واحد (معمولا ژول) بیان می‌شوند، واحد این ضریب یک می باشد. ضریب عملکرد چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی: 1- ضریب عملکرد چیلرهای جذبی تک اثره بین ۰٫۶ الی ۰٫۸ است. 2- ضریب عملکرد چیلرهای جذبی دو اثره ۱ است. 3- ضریب عملکرد چیلرهای تراکمی بین ۲ تا ۶٫۱ است. نسبت بازدهی انرژی (EER)برای یک دستگاه خنک کننده ی خاص نسبت سرمایش )بر حسب (Btu/hrبه توان الکتریکی ورودی (بر حسب وات) در شرایط معلوم رطوبت و دمای درون و بیرون است. نسبت بازده ی فصلی انرژی بعدی مشابه نسبت بازده ی انرژی دارد، اما در عوض محاسبه شدن در یک نقطه ی کاری مشخص نماینده ی عملکرد کلی سالانه برای مکانی معلوم را می دهد. نسبت بازده ی انرژی به ضریب عملکرد که معمولاً در ترمودینامیک استفاده می شود، مربوط است، تفاوت پایه ای بی بعد بودن COPبرای یک دستگاه خنک کننده است که موجب می شود در تمام سیستم های واحدها بی تغییر بماند. تفاوت دیگر این است که COP یک معیار لحظه ای است، در حالی که EER حاصل تقسیم انرژی بر انرژی است و برای بازهای معلوم محاسبه می شود. این بازه برای EER چند ساعت با شرایط یکسان است.
در این صفحه تعداد 377 مقاله تخصصی درباره ضریب عملکرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضریب عملکرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; COP; Coefficient of Performance; CO2; Carbon Dioxide; GHG; Greenhouse Gases; SNAP; Selected Nomenclature for Air Pollution; UNFCCC; United Nations Framework Convention on Climate Change; HVAC; Heating, Ventilation and Air Conditioning; Supermarkets; Energ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Multi-stage plate-type membrane humidifier; Proton exchange membrane fuel cell; Humidification performance; Coefficient of performance; Flow channel dimension;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Post-combustion CO2 capture; Coal-fired power plant; Chilled ammonia process; Absorption refrigerator; Vapor compression refrigerator; Coefficient of performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; RES; Renewable Energy Sources; LOLP; Loss of Load Probability; DSR; Demand Side Response; OCGT; Open Cycle Gas Turbines; DR; Demand Response; SFD; Single Family Dwellings; COP; Coefficient of Performance; CHP; Combined Heat and Power; VRE; Variable Renewa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Soil thermal saturation; Water impregnation; Knee point; Soil moisture content; Summer cooling; COP; Coefficient of Performance; EATHE; Earth Air Tunnel Heat Exchanger; GCHE; Ground Coupled Heat Exchanger; GHE; Ground Heat Exchanger; GSHE; Ground Source H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; COP; coefficient of performance; DS; daily storage; HSC; heat storage capacity; SCE; specific cooling energy; SHE; specific heating energy; SS; seasonal thermal storage; Adsorption; Zeotypes; Material characterisation; Heat storage; Heat transformation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; ALCA; attributional life cycle assessment; CAPEX; capital expenditure; CFD; computational fluid dynamics; CHP; combined heat and power; CLCA; consequential life cycle assessment; COP; coefficient of performance; CPU; central processing unit; CRAC; compute
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; COP; coefficient of performance; GCHP; ground-coupled heat pump; GHE; ground heat exchanger; Ground-coupled heat pump (GCHP); Operation modes; Coefficient of performance (COP); Ground heat exchanger (GHE); Space heating and cooling; Karst region;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; AAO; anaerobic-anoxic-oxic; AO; anoxic-oxic; AS; activated sludge; BPBT; booster pump and break tank; COD; chemical oxygen demand; COP; coefficient of performance; CHP; combined heat and power plant; EPB; entirely pressurised booster; GDP; gross domestic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; amb (index); ambient; C; capacity constraint; c; grid charges; cw; specific heat capacity of water; Cz/fh; absolute heat capacity of the heating zone/floor heating; CAPEXflex, annualised; capital expenditures of additional flexibility measures (annualised
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; ASHP; Air source heat pump; COP; Coefficient of performance; CSDD; Compressor shutdown defrosting; DEV; Defrosting evenness value; EHD; Electric heating defrosting; FEV; Frosting evenness value; HGBD; Hot gas bypass defrosting; HWSD; Hot water spraying de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Hybrid ground-source heat pump system; Hybrid air-source heat pump system; Cooling dominated applications; Cellular communication tower shelter; TRNSYS Systems Modeling; Air-economizer; Dry-fluid cooler; 1-U; single-U; 2-U; double-U; AE; air-economizer; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Coaxial borehole heat exchanger; Experimental analysis; Fourier number; Composite coaxial model; Coefficient of performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Helical coil; Natural convection; Coefficient of performance; Destroyed exergy; Experimental study; Serpentin hélicoïdal; Convection naturelle; Coefficient de performance; Exergie détruite; Étude expérimentale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; CED; cumulative energy demand; CEDnr; cumulative non-renewable energy demand; COP; coefficient of performance; Evc; energy used for ventilative cooling; EI; embodied impacts; EPBD; energy performance of buildings directive; GWP; global warming potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Combined heat and power; Exhaust heat recycling; Free heat storage; Short-term dispatch model; Wind power integration; CHP; combined heat and power; TPEC; total primary energy consumption; TCWP; total curtailed wind power; CWP; curtailed wind power; CPP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; ASHP; air source heat pump; CCD; digital charge coupled device; CFD; computational fluid dynamics; CG; crystal growth; COP; coefficient of performance; DBG; densification and bulk growth; DCA; dynamic contact angles; DWC; dropwise condensation; FEV; frost
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; ANN; Artificial Neural Network; CFC; Chloro-fluro-carbon; COP; Coefficient of Performance; CSACHP; Conventional solar assisted compression heat pump; DXSAHP; Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump; GWP; Global Warming Potential; HCFC; Hydro-chloro-flur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; BESS; battery energy storage system; COP; coefficient of performance; DAM; day ahead market; DSM; demand side management; DSO; distribution system operator; FIT; feed-in tariff; HVAC; heating ventilation and air-conditioning; LCOE; levelized cots of elect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Experimental; PCM; Cold Thermal Storage, AC unit; Performance; Energy storage; AC; air conditioning; CCT; complete cooling time; CMT; complete melting time; COP; coefficient of performance; PCM; phase change material; TES; thermal energy storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Thermoelectric module; Radiant cooling panel; Non-vapor compression system; Dedicated outdoor air system; Variable air volume system; CAPFT; Cooling capacity factor; COP; Coefficient of performance; CRCP; Ceiling radiant cooling panel; DEC; Direct evapora
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Symbols; Meaning and unit; ANOVA; Analysis of variance; ASHP; Air source heat pump; COP; Coefficient of performance; C; Specific heat capacity of water in (kJ/kg°C); 2D; Two Dimensional; E; Electrical energy consumed in (kWh); f(n); User define function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Ground-source heat pump; Natural refrigerant; Carbon dioxide; Ammonia; Water; Hydrocarbon; Pompe à chaleur géothermique; Frigorigène naturel; Dioxyde de carbone; Ammoniac; Eau; Hydrocarbures; ASHP; air-source heat pump; CFC; chlorofluorocarbon; COP; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Thermo-physical parameters of soil; Thermal and flow parameters of air; Pipe length; Roughness of pipe; Transient operation; Intermittent operation; ACC; Air Cooled Condenser; ACH; Air Changes per Hour; ACHP; Air Cooled Heat Pump; BTM; Building Thermal Ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; Nanorefrigerant; Thermophysical properties; Heat transfer coefficient; Migration characteristics; Coefficient of performance; Energy efficiency; Nanofrigorigène; Propriétés thermophysiques; Coefficient de transfert de chaleur; Caractéristiques de migr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب عملکرد; GHG; Greenhouse Gas; GSH; Ground Source Heat; GSHP; Ground Source Heat Pump; PPS; Pervious Paving System; SuDS; Sustainable Drainage System; WWTW; Waste Water Treatment Works; Ground source heat pumps; Pervious paving systems; Rainwater harvesting; Water