اختلال شناختی

در این صفحه تعداد 322 مقاله تخصصی درباره اختلال شناختی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اختلال شناختی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; cardiac surgery; critical care; stroke; cognitive dysfunction; delirium; ARDS; PEEP; VAD; mechanical circulatory support; GI prophylaxis; contrast-induced nephropathy; fever; blood cultures; corticosteroids; angiotensin II; vasoplegic shock;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; chronic heart failure; clinical study; cognitive dysfunction; morphological brain alterations; 6-MWT; 6-min walk test; AF; atrial fibrillation; CI; confidence interval; HF; heart failure; LVEF; left ventricular ejection fraction; MRI; magnetic resonance i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Postoperative period; Neurocognitive disorders; Delirium; Cognitive dysfunction; Surveys and questionnaires; Período pós-operatório; Distúrbios neurocognitivos; Disfunção cognitiva; Pesquisas e questionários;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Repetitive mild traumatic brain injury; Chronic traumatic encephalopathy; Closed-head impact; Neurodegeneration; Neuroinflammation; Cognitive dysfunction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Envejecimiento; Deterioro cognitivo; Deterioro cognitivo leve; Farmacia comunitaria; Cribado; Diagnóstico precoz; Ageing; Cognitive dysfunction; Mild cognitive impairment; Community pharmacy; Screening; Early diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Hydrocephalus; Normal pressure; Idiopathic normal pressure hydrocephalus; Diagnosis; Prevalence studies; Cognitive dysfunction; Gait disorders; Neurologic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Glucose control; Cognitive dysfunction; Coronary artery bypass surgery; Controle glicêmico; Disfunção cognitiva; Cirurgia de revascularização do miocárdio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Activities of daily living; Cognitive dysfunction; Cognitive impairment; Executive function; Functional outcome; IADL; Rehabilitation; Stroke; Stroke Rehabilitation; AM-PAC; Activity Measure for Post-Acute Care; AUC; area under the curve; C-IADL; cognitiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Cognitive enhancement; Non-pharmacological; TMS; Exercise; Synaptic plasticity; Depression; BDNF; Neurotrophins; Multi-modal intervention; Cognitive dysfunction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Acid Suppression; Cognitive Dysfunction; Gut Microbiota; Liver Failure; cDDD; cumulative defined daily dose; CI; confidence interval; DDD; defined daily dose; GI; gastrointestinal; HE; hepatic encephalopathy; ICD-9-CM; International Classification of Dise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Cognitive dysfunction; Cognitive therapy; Exercise; Frail elderly; Rehabilitation; ADL; activities of daily living; JBI-MAStARI; Joanna Briggs Institute Meta-Analysis of Statistics Assessment and Review Instrument; MCI; mild cognitive impairment; PRT; pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Idiopathic normal pressure hydrocephalus; Cerebrospinal fluid shunt; Ventriculoatrial shunt; Outcomes; Gait; Cognitive dysfunction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلال شناختی; Juvenile systemic lupus erythematosus; Cognitive dysfunction; Academic performanceLúpus eritematoso sistêmico juvenil; Disfunção cognitiva; Desempenho acadêmico