گاز کوره کوره

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره گاز کوره کوره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گاز کوره کوره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز کوره کوره; CF; conversion factor; COG; coke oven gas; LDA; laser Doppler anemometry; LHV; low heating value; RF; reburning fuel; SL; laminar flame speed; TA; adiabatic flame temperature; TSUB; substrates temperature; ZVC; zonal volumetric combustion; λp; excess rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز کوره کوره; Coal-based methanol production; Coal gasification technology (CGT); Coal coking technology (CCT); Life-cycle assessment (LCA); China; CGT; Coal gasification technology; CCT; Coal coking technology; COG; Coke Oven Gas; LCA; Life-cycle assessment; LCI; life
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز کوره کوره; ad; air dried base; BCBL; binder cold-briquetted lignite; BET; Brunauer-Emmett-Teller; COG; coke oven gas; daf; dried and ash-free base; DFT; Density Functional Theory; FTIR; Fourier transform infrared; LRCs; low-ranked coals; N-5; pyrrolic nitrogen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز کوره کوره; BFG; Blast Furnace Gas; CAPM; Capital Assets Pricing Model; CCS; Carbon Capture and Storage; CHP; Concentrated Heat and Power; COG; Coke Oven Gas; DR; Discount Rate; GDP; Gross Domestic Product; HFO; Heavy Fuel Oil; HR; Hurdle Rate; IGCC; Integrated Gasif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز کوره کوره; VTM; LCA; Category indicator; Pollutant gas emissions; LCA; life cycle assessment; VTM; vanadium titano-magnetite; LCI; life cycle inventory; LCIA; life cycle impact assessment; Pan. Steel; Panzhihua Iron and Steel Co. Ltd.; BF; blast furnace; GWP100; glo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز کوره کوره; COG; coke oven gas; GDP; gross domestic product; BF; blast furnace; Syn-gas; synthesis gas; CV; calorific value; BFG; blast furnace gas; BTX; benzene, toluene and xylene; HCs; hydrocarbons; CHP; combined heat and power; SOx; sulfur oxide; DRI; direct redu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گاز کوره کوره; AEL; Alkaline Electrolysis; BTX; Benzene-toluene-xylene; CFE; Cold Fuel Efficiency; COG; Coke Oven Gas; EU; European Union;; GSV; Gas Space Velocity; HHV; Higher Heating Value; HT; High Temperature; IGCC; Integrated Gasification Combined Cycle; LHV; Lower