تعلیق کلوئیدی

در این صفحه تعداد 84 مقاله تخصصی درباره تعلیق کلوئیدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعلیق کلوئیدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعلیق کلوئیدی; RTD; Real-time data; JCPDS; Joint committee on powder diffraction standards; %T; Percentage of transmittance (dimensionless); Iron oxides; Colloidal suspension; Rheology; Hydrogen bonding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعلیق کلوئیدی; Colloidal suspension; Density; Lubricant; Thermal conductivity; Viscosity; Water chiller; Suspension colloïdale; Densité; Lubrifiant; Conductivité thermique; Viscosité; Refroidisseur d'eau;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعلیق کلوئیدی; Nanocomposite coating; Atmospheric pressure plasma; Dielectric barrier discharge; Colloidal suspension; Wood; Aerosol-assisted deposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعلیق کلوئیدی; Refrigeration; Absorption system; Colloidal suspension; Particle; Diffusion; Heat transfer; Thermal conductivity; NanofluidRe´frigération; Syste`me à absorption; Suspension colloïdale; Particule; Diffusion; Transfert de chaleur; Conductivite´ thermique; N