ویژگی های احتراق

در این صفحه تعداد 171 مقاله تخصصی درباره ویژگی های احتراق که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ویژگی های احتراق (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های احتراق; NAP; national alcohol program; REP; Reid evaporation pressure; ICE; Internal combustion engines; RVP; Reid vapor pressure; LUC; Land-use change; GHS; Greenhouse gases; RON; Research octane number; MON; Moto octane number; TEL; Tetraethyl lead; BTE; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های احتراق; Combustion characteristics; Emission characteristics; Emulsion fuel stability; Nano-particles; Performance parameter; Water-in-diesel emulsion fuel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های احتراق; Hydrogen enriched compressed natural gas; HCNG dynamic mixing system; H/C ratio; Spark ignition engine; Combustion characteristics; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BSCO; Brake Specific CO Emissions; BSCO2; Brake Specific CO2 Emissions; BSEC; Brake Sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های احتراق; Flue gas recirculation sintering; Mathematical modeling; Thermogravimetric analysis; Sinter pot test; Parametric study; Combustion characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های احتراق; Alternative jet fuels; Synthetic jet fuels; Bio-jet fuels; Aviation emissions; Combustion characteristics; Jet fuel surrogates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های احتراق; CI; compression-ignition; NOx; nitrogen oxides; PM; particulate matter; CO2; carbon dioxide; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; BTE; brake thermal efficiency; DMCC; diesel methanol compound combustion; ECU; electronic c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های احتراق; DMDF; diesel methanol dual fuel; CI; compression-ignition; PM; particulate matter; DMCC; diesel methanol compound combustion; NOx; nitrogen oxides; BTE; brake thermal efficiency; EGR; exhaust gas recirculation; LPG; liquefied petroleum gas; CNG; compresse