تعادل عمومی محاسبه شده

در این صفحه تعداد 119 مقاله تخصصی درباره تعادل عمومی محاسبه شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعادل عمومی محاسبه شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; D58; E24; E6; H53; I3; J01; O55; Child Support Grant; Computable general equilibrium; Micro-simulation; Poverty; South Africa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; BEA; Bureau for Economic Analysis; CGE; computable general equilibrium; CHP; combined heat and power; CSP; concentrated solar power; EPRI; Electric Power Research Institute; ESCO; energy service company; FTE; full-time equivalent; GDP; gross domestic prod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; AIM; Asian-Pacific Integrated Model; ACT; Accelerated Technology Scenario; BaU; Business as Usual Scenario; BEV; Battery Electric Vehicle; BIO; Bioenergy Scenario; CCS; Carbon Capture and Storage; CEA; Early Action Scenario; CCP; Least Cost Scenario; CCSP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; Q4 Energy; Q5 Environmental Economics; C68 Computable General Equilibrium Models; R1 General Regional Economics; D58 Computable and Other Applied General Equilibrium Models; E16 Social Accounting Matrix; Computable General Equilibrium; Carbon mitigation p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; Q15; C68; Q58; R13; Computable general equilibrium; Brazil; Amazon; Land-use change; Deforestation; Productivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; BAU; Business As Usual; CBDR; Common But Differentiated Responsibilities; CEPII; Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales; CGE; Computable General Equilibrium; COP; Conferences Of Parties; CTR; carbon tax revenue; DCs; developing cou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; Q53; Q51; Q43; O53; O13; J17; I31; D58; I15; C68; Air pollution; Socioeconomic burden; China; Computable general equilibrium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; ARUM; additive random utility model; CDF; cumulative distribution function; CES; constant elasticity of substitution; CGE; computable general equilibrium; IFPRI; International Food Policy Research Institute; INDEC; Instituto Nacional de Estadística y Cen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; C61; C68; D57; D58; Q47; Integrated assessment; Computable general equilibrium; Model validation; Matrix balancing; Cross-entropy; Database-modeling nexus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; C68; O44; Q56; Q58; Coal subsidization; Climate change; Renewable energy sources; Computable general equilibrium; Turkey;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; Employment; Renewable energy; Wind energy; Photovoltaics; CGE; Computable General Equilibrium; EF; Employment Factor; EPIA; European Photovoltaic Industry Association; EU; European Union; EU28; European Union (28 Member States); EWEA; European Wind Energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; Tourism investment; Economy-wide modeling; Computable general equilibrium; Haiti; Microsimulation; Pro-poor tourism investment; Poverty; Impact assessment; Cost-benefit analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; CGE; computable general equilibrium; SRIO; single-regional input output (analysis); MRIO; multi-regional input output (analysis); FYP; Five-Year Plan (of China); C68; C67; F18; Q54; Embodied CO2 emissions; Multi-regional input-output analysis; Computable
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی محاسبه شده; E24; H23; Q42; Q43; Renewable energy promotion; Wage rigidities; Computable general equilibrium; Double dividend;