زمینه های تصادفی محرمانه

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره زمینه های تصادفی محرمانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زمینه های تصادفی محرمانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های تصادفی محرمانه; Semantic segmentation; Semantic boundary detection; Convolutional neural networks; Conditional random fields; Multi-task learning; Decimeter resolution; Aerial imagery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های تصادفی محرمانه; Subjectivity detection; Convolutional neural network; Word vector model; Twitter; Multi-lingual analysis; NLP; Natural Language Processing; SVM; Support Vector Machines; NB; Naïve Bayes; MKL; Multiple Kernel Learning; CRF; Conditional Random Fields; LSTM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های تصادفی محرمانه; Information extraction; Ontology; Semi-supervised machine learning; Conditional random fields; Bridges; Deterioration prediction; Maintenance decision making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های تصادفی محرمانه; Contextual classification; Land cover; Land use; Conditional random fields; Higher order potential; Aerial imagery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های تصادفی محرمانه; Automatic speech recognition; Error detection; Accuracy estimation; Conditional random fields; Deep bidirectional recurrent neural networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های تصادفی محرمانه; Semi-supervised learning; Conditional random fields; Partial labeling; Posterior regularization; Activity recognition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های تصادفی محرمانه; Conditional Random Fields; Human intention detection; Goal inference; Requirements; Service; Software evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های تصادفی محرمانه; Online handwritten documents; Structured prediction; Stroke classification; Conditional random fields; Text/non-text separation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های تصادفی محرمانه; ACR; American College of Radiology; BI-RAD; Breast Image-Reporting and Data System; BROK; BI-RADS Observation Kit; CI; confidence interval; CRF; conditional random fields; cTAKES; clinical Text Analysis and Knowledge Extraction System; MALLET; MAchine Lea