آشنایی با موضوع

نانوذرات مس، ذرات بر پایه مس 1 تا 100 نانومتر است. نانوذرات مس، مانند بسیاری از اشکال دیگر نانوذرات، می توانند از طریق فرایندهای طبیعی یا از طریق سنتز شیمیایی تشکیل شوند. نانوذرات مس می توانند در واکنشهای شیمیایی به عنوان کاتالیست به کار روند، همچنین به علت هدایت الکتریکی بالا در صنایع الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند. این ذرات در مهندسی مواد به عنوان آلیاژ فلزی و پوشش های ضدخوردگی و سایش حائز اهمیت می باشند و در ساخت گریس و روغن های جامد نیز کاربرد دارند. یکی از موارد کابرد نانو مس به عنوان کاتالیست استفاده در سنتز 3،2،1 تری آزول ها است این مواد کاربردهای زیادی در داروسازی دارند. نانوذرات مس می توانند فعالیت کاتالیستی برای CO2 اکسیدروی در واکنش هیدروژناسیون سنتز متانول را بهبود بخشند. از میان نانوذرات فلزی گوناگون، نانوذرات مس به دلیل خواص کاتالیزی، هدایت الکتریکی و نوری ویژه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از جمله روش های متداول جهت سنتز نانوذرات مس با امکان کنترل اندازه، ساختار کریستالی و یکنواختی آنها می توان به روش های شیمیایی و الکتروشیمیایی اشاره کرد. در روش شیمیایی با استفاده از یک ماده کاهنده مناسب، از محلولی که متشکل از نمک فلز مورد نظر است، نانوذرات تولید می شوند. در حالی که در روش الکتروشیمیایی، سنتز نانوذرات با به کارگیری یک چگالی جریان مناسب و احیای آن بر سطح کاتد صورت می گیرد. تحقیقات نشان داده است که از جمله عوامل موثر بر کنترل توزیع اندازه و ساختار کریستالی نانوذرات در روش شیمیایی عوامل کاهنده و پایدارکننده، دما، ترکیب فلز، نوع حلال و عوامل دیگر و در روش الکتروشیمیایی چگالی جریان، غلظت فلز، دما و خواص دیگر می باشند. در راستای بهره‌برداری از این ویژگی نانوذرات مس، اخیرا محققان دانشگاه صنعتی امیر کبیر با استفاده از این نانوذرات موفق به تولید پارچه‌های آنتی باکتریال شده‌اند که قابل استفاده در حوزه منسوجات پزشکی و خانگی است. به علت آنکه قیمت نانو ذرات مس در مقابل نانو ذرات نقره (که خاصیت آنتی باکتری بسیار بالایی دارند) کمتر است، این محققان بر آن شدند تا نانوذرات مس را جایگزین نانوذرات نقره در بافت منسوجات ضد باکتری کنند.
در این صفحه تعداد 332 مقاله تخصصی درباره نانوذرات مس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوذرات مس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات مس; Recycling; Waste printed circuit board (WPCB); Chemical-ultrasonic treatment; Dimethylacetamide (DMA); Electrospinning; Copper nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات مس; CuAAC; Copper-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloadditions; PhSH; thiophenol; alloc; allylcarbamate group; DAPI; 4′,6-diamidine-2′-phenylindole; EtBr; ethidium bromide; TON; turnover number; GSH; glutathione; PBS; phosphate buffered saline; TPP; triphenylp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات مس; MF; microfiltration; UF; ultrafiltration; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; FO; forward osmosis; TEPs; transparent exopolymer particles; EPS; extracellular polymeric substances; OCT; optical coherence tomography; NPs; nanoparticles; E. coli.; Esche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات مس; Adhesive system; Copper nanoparticles; Antimicrobial activity; Copper release; Ultimate tensile strength; Degree of conversion; Water sorption; Solubility; Microtensile bond strength; Nanoleakage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات مس; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; NPs; nanoparticles; Cu; copper; Fe; iron; EDX; energy dispersive x-ray spectroscopy; SEM; scanning electron microscopy; SOD; superoxide dismutase; Wheat; Seed; Copper nanoparticles; Iron nanoparticles; Pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات مس; Chitosan (PubChem CID: 71853); poly(vinyl alcohol) (PubChem CID: 3083375); hydrochloric acid (PubChem CID: 313); glutaraldehyde (PubChem CID: 3485); copper(II) chloride dihydrate (PubChem CID: 61482); sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); sodium borohydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات مس; Nanoparticles; Nanotoxicity; Phytotoxicity; Oxidative stress; Plants; Ecosystem; MNMs; manufactured nanomaterials; NPs; Nanoparticles; ENPs; engineered nanoparticles; QDs; quantum dots; AgNp; silver nanoparticle; PEI; polyethylenimine-derived; CuNps; copp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات مس; AFM; atomic force microscopy; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BINAP; (2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl); CB; carbon black; CDC; cross-dehydrogenative coupling; CN-DSCS; copper nanoparticle-doped silica cuprous sulfate; CNS; central nervous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات مس; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; Gln; glutamine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; His; histidine; Ile; isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; Met; methionine; Phe; phenylalanine; Pro; proline; Ser; serine;