مهندسی کریستال

در این صفحه تعداد 379 مقاله تخصصی درباره مهندسی کریستال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مهندسی کریستال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی کریستال; pharmaceutical co-crystal; co-crystal; crystal engineering; hygroscopicity; stability; solubility; API; active pharmaceutical ingredient; CNB; 2-chloro-4-nitrobenzoic acid; DSC; differential scanning calorimetry; ETZ; ethenzamide; FFA; flufenamic acid; NM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی کریستال; Nanostructures; Nanotechnology; Crystal engineering; Crystal growth; Amorphous materials; Scanning probe microscopy; Nanostructures; Nanotechnologie; Conception cristalline; Croissance cristalline; Matériaux amorphes; Miscroscopie en champ proche;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی کریستال; Crystal engineering; Cocrystal; Pharmaceutical salts; Isostructurality; Hygroscopicity; API; active pharmaceutical ingredient; FDA; food and drug administration; BCS; biopharmaceutical classification system; MFA; mefenamic acid; TFA; tolfenamic acid; NPX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی کریستال; calorimetry (DSC); Biopharmaceutical Classification System (BCS); cocrystals; crystal engineering; free radicals; in vitro models; solubility; thermal analysis; X-ray diffractometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی کریستال; Polymorphic phase transformation; Solid state phase transformation; Transformation kinetics; Phase stability; Crystal engineering; Molecular simulation; Molecular dynamics simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی کریستال; nanoparticles; supercritical fluids; particle size; crystallization; crystal growth; crystal engineering; drug delivery systems; nanotechnology; nucleation; solid dispersion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی کریستال; 2,4-diaminopyrimidine; 2,4-diaminopyrimidinium; Crystal structure; Hydrogen bonds; Crystal engineering; Vibrational spectroscopy; DFT calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی کریستال; crystal engineering; particle engineering; salt selection; compaction; tablet formulation; 5-fluorocytosine; physical stability; water sorption; dissolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی کریستال; cocrystal; nicotinamide; thermodynamics; structure‐property relationship; molecular modeling; lattice energy calculation; crystal engineering; hydrogen bonding; molecular packing