شاخص کریستالی

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره شاخص کریستالی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شاخص کریستالی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; MCC; microcrystalline cellulose; HS-MCC; high-strength microcrystalline cellulose; TBAF; tetrabutylammonium fluoride; DMSO; dimethyl sulfoxide; DP; degree of polymerization; LCP; liquid crystalline phase; DLS; dynamic light scattering; XRD; X-ray diffract
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; CI; crystallinity index; NMMO; N-methylmorpholine-N-oxide; SNK; student-Newman-Keuls; TCI; total crystallinity index; WBJ; waste blue jeans; Biogas; Cotton; Enzymatic hydrolysis; Sodium carbonate; Textile;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; Carbon fibers; Graphite fibers; Emerging precursors; Lignin; Thermally induced crystal conversion; Void formation; Turbostratic; Glass-like; Graphitic; Orientation degree; Orientation recovery mechanisms; Carbon fiber defects; Lattice disorder; AA; acryla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; ABTS; 2, 2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); AFEX; Ammonia fibre explosion; ARP; Ammonia recycles percolation; CBP; Consolidated bioprocess schemes; CF; Co-fermentation; CMC; Carboxymethylcellulose; CMCase; Carboxymethylcellulase; Cr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; Consortia system; In-situ detoxification; Rice straw; Bioethanol; CICC; China Center of Industrial Culture Collection; CrI; Crystallinity index; DNS method; 3, 5-dinitrosalicylic acid colorimetry; ECNU; East China Normal University; FA; Ferulic Acid (4-hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; AGU; anhydrous glucose units; AP; alkaline pulping; BS; beech sawdust; CMC; carboxymethyl cellulose; CM-WS (-BS); carboxymethylated WS (BS); CrI; crystallinity index; DI; deionized; DSCM; degree of substitution with carboxymethyl groups; IPA; isopropanol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; CI; crystallinity index; IR; infrared; PEO; poly(ethylene oxide); RO; reverse osmosis; SEM; scanning electron microscopy; SPM; scanning probe microscopy; Cell adhesion; Crystallization; Ethanol treatment; Silk fibroin; Swelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; Biofuel; Mangifera indica; Populus deltoides; Polyalthia longifolia; CrI; crystallinity index; CP/MAS NMR; cross polarizing magic angle spinning nuclear magnetic resonance; FTIR; fourier transform infrared; SEM; scanning electron microscopy; TGA; thermal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; Archeological wood; Chitosan protection; Crystallinity index; Damage of wooden artifacts; Filamentous fungi; FTIR; Fungal damage; Prevention of fungal growth; UV spectrophotometry; Wood deterioration; XRD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; BM; ball milling; OZ; ozonolysis; AIL; acid insoluble lignin; ASL; acid soluble lignin; WSF; water soluble fraction; HPLC; high performance liquid chromatography; NREL; National Renewable Energy Laboratory; CrI; crystallinity index; TL; total lignin; Corn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; BMP; biochemical methane potential; HPLC; high performance liquid chromatography; COD; chemical oxygen demand; KOH; potassium hydroxide; CrI; crystallinity index; S/I; substrate/inoculum ratio; DNS; dinitrosalicylic acid; TS; total solid; GC; gas chromato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; AD; anaerobic digestion; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; AIA; acid insoluble ash; ALR; alkaline loading rate; BEE; benzene-ethanol extractives; BMP; biological methane potential; C/N; carbon-to-nitrogen ratio; CrI; crystallinity i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; Glc; glucose; LeA; levulinic acid; LeNa; sodium levulinate; FA; formic acid; HMF; hydroxymethylfurfural; PTSA; p-toluenesulfonic acid monohydrate; A; acid concentration; C; amount of cellulose; T; temperatures; t; holding time; LY; liquefaction yield; CI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; B; full width half maximum (FWHM) of the reflection measured in 2θ corresponding to Bragg angle; BM, BM1, BM3, BM6; ball milling, ball milling for 1 h, 3 h and 6 h, respectively; BMMWI; ball milling followed by microwave irradiation; BM1MWI; ball mill
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; HEAG; hydroxyethyl agarose; HPAG; hydroxypropyl agarose; HBAG; hydroxybutyl agarose; G; 1,3-linked β-d-galactose; A; 1,4-linked α-l-3,6-anhydro-galactose; DS; degree of substitution; CI; crystallinity index; Oxyalkylation; Low-melting-point agarose; Ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; Chinese pennisetum; Ionic liquid; Pretreatment; Moderate temperature; Enzymatic hydrolysis; CEL; cellulases; CrI; crystallinity index; DM; dry matter; [EMIM] AC; 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate; FPU; filter paper unit; FT-IR; fourier transform infrare
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص کریستالی; FC; form of chitosan; Mw; molecular weight; CS; concentration of chitosan; C∗; coil-overlap concentration; DDA; degree of deacetylation; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; T (%); transmittance; [η]; intrinsic vi